TARİH

29 Ekim 2023

Cumhuriyetin 100. yılında laiklik ve Ceza Hukuku

Çoğunluğun inancına, diğerlerini aşan bir dokunulmazlık atfetmek hukuksuz olduğu kadar anlamsızdır. Özgürlük prensip olarak çoğunluktan ve/veya gücü elinde bulundurandan doğru tehdit altındadır. Bu, inanç ve ifade özgürlükleri için de geçerlidir. Çünkü modern bir hukuk sisteminin var olmadığı bir gücü gücü yetene düzeninde tehlikeye girecek olan çoğunluğun değil azınlığın inancı ve sözüdür

Devamını Oku

TARİH

11 Aralık 2022

Laiklik, kolektif cinsel istismar ve çocuğun üstün yararı

Ülkenin bu tür olayların yaşan(a)mayacağı bir yer haline gelmesi ve istismar alanlarının kapatılması laik hukuk devletinin asli görevi, bu görevi yerine getirecek siyasetin oluşması ise tüm toplumun sorumluluğudur

Devamını Oku

TARİH

20 Kasım 2022

Yasasız haberleşme yasakları

Mahkemelerin veya hâkimliklerin yayın yasağı kararı vermesine dayanak olacak hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Dayanak sayılan genel nitelikli düzenleme Basın Kanunu'nda bulunmaktadır ve ironiktir ki başlığı "Basın Özgürlüğü"dür

Devamını Oku

TARİH

25 Ekim 2022

"Dezenformasyon Suçu": Hukuken uygulanamaz fakat istismar edilebilir

Her şeyi cezalandırabilir değil, hiçbir şeyi cezalandıramaz bir suç tipi ile karşı karşıyayız. Ne var ki cezaya karar veren normlar değil normu uygulayanlardır. Toplumdaki endişenin sebebi de aslında yasanın kendisi değil hukuksuzluk iklimidir

Devamını Oku

TARİH

28 Ağustos 2022

Halka kin ve düşmanlık

Gülşen’in tutuklanması kararı hukuka hizmet ediyor olabilir mi? “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu”, ilgili hukuki ilkeler ve tutuklama tedbirleri çerçevesinde bir çözümleme yapalım

Devamını Oku

TARİH

16 Mayıs 2022

“İyi hal” indirimi tartışmaları üzerine

Ceza indirimi öngören hukuki kurumlar, suçlu ödüllendirme mekanizmaları değildir. Bunlar ölçülü, kişinin kusuruna uygun, bireyselleşmiş bir ceza belirlenmesinin enstrümanlarıdır. Ve bunlardan faydalanan herkes zaten suçludur! Dolayısıyla “Şu suçu işlemiş kişi nasıl iyi halli olabilir?” sorusu anlamsızdır.

Devamını Oku

TARİH

20 Şubat 2022

Regl ürünlerinde KDV ve erişim sorunu (2): Türkiye'deki durum

Erkeklerin erkek olmaktan dolayı düzenli olarak kullanmak zorunda olduğu benzer bir ürün bulunmaması, regl ürünlerindeki verginin ayrımcılık teşkil etmesi için yeterli sayılmaktadır

Devamını Oku

TARİH

13 Şubat 2022

Regl ürünlerinde KDV ve erişim sorunu (1): Dünyadaki Süreç ve Almanya örneği

Almanya'daki kadın hareketinin bu konuda söyleyecek sözü bitmiş değil. Özellikle ikincil bir regl masrafı olarak ağrı kesicilerin konu edilmemesi bir eksiklik olarak görülüyor.

Devamını Oku

TARİH

03 Ocak 2022

Hayvan hakları, Hayvanları Koruma Kanunu ve güncel tartışmalar üzerine

Bugünün dengesinde hayvanların çıkarlarının göz ardı edilemeyeceği, insanların çıkarları karşısında ciddi bir ağırlık oluşturduğu, yasak ve kısıtlamalar gölgesine sıkıştıralamayacağı açıktır. Konuya bu bakış açısından yaklaşmak Türkiye’nin imzacısı olduğu Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin de bir gereğidir.

Devamını Oku

TARİH

19 Aralık 2021

Bir hukuk faciası olarak yayın yasağı kararları

Yayın yasağı kararları; insan hakları hukuku prensiplerine aykırıdır, Anayasa'yı ihlal etmektedir, yasal değildir, Anayasa Mahkemesi tarafından da kanunsuz görülmüştür ve fakat olağan bir uygulama halindedir

Devamını Oku

TARİH

05 Mart 2021

Çıplak aramanın uçsuz bucaksız hukuksuzluğu

Çıplak arama; hakkında yürürlükte bir düzenleme bulunan, insan hakkı ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesi kararlarına konu olmuş bir uygulamadır

Devamını Oku

TARİH

27 Aralık 2020

Koronavirüs aşısında öncelik | Türkiye'deki durum ve Alman aşılama yönetmeliği

Almanya'da öncelik sıralaması oldukça ayrıntılı bir yönetmelikle düzenlenmiş, gönüllülük esası kabul edilmiş. Aynı standartlarda bir düzenlemenin Türkiye'de de yapılması önünde bir engel bulunmamakta

Devamını Oku