TARİH

17 Ocak 2022

Afganistan halkı açlık sınırında: BM yardım planı desteklenmeli

İnsani yardım, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Siyasi hedef ve tutumlardan bağımsız olarak ele alınmalıdır. Afganistan’da Taliban’ın yönetimde olması, insani yardıma engel değildir. İnsani felaket uçurumunun eşiğinde olan Afganistan halkına acil insani yardım sağlanabilmesi için Birleşmiş Milletler’in 2022 planı desteklenmelidir...

Devamını Oku

TARİH

10 Ocak 2022

Kazakistan: Demokrasi olmadan istikrar olur mu?

Kazakistan, Nazarbayev’in “demokrasiden önce istikrar” söylemiyle yönetiliyor. Bunun yanlış olduğunu ve gerçekleşemeyeceğini anlamak için Kazakistan’daki durumdan daha iyi bir örnek olabilir mi? İstikrar demokrasinin sonucudur. Demokratik güvenlik sağlanmadan istikrar olmaz. Tersi, otoriter yönetimlerin kendilerini koruma söylemidir...

Devamını Oku

TARİH

06 Ocak 2022

Önemli bir insan hakları konusu: Vatansızlık

Günümüzde gündemin önceliklerini siyasi gerilimler ve ekonomik krizler belirliyor. Bu koşullarda gündemde öne çıkamayan konulardan biri de “vatansızlık”. Vatandaşlık hakkı uluslararası hukukta önemli bir başlık. Gündemde korunması ve ilerleme sağlanması gereken bir konu…

Devamını Oku

TARİH

21 Aralık 2021

Rusya - Ukrayna gerilimi ve “realpolitik” (2)

Uluslararası gündemde tırmanarak yerini koruyan Rusya - Ukrayna gerilimini doğru anlayabilmek ve anlamlı tepki geliştirebilmek için tarihi veriler ve günümüzde “realpolitik” dikkate alınmalı

Devamını Oku

TARİH

25 Ekim 2021

Diplomasi ve kriz yönetimi

Diplomaside kararlar ulusal çıkarı ve kamu yararını öncelikle gözetmelidir. Siyasetin tepki ve uygulamalarında kilit unsurlardan biri, sonuç odaklı ve orantılı davranabilme kapasitesidir. Güncel krize diplomasi zemininde diyalog yoluyla çözüm aranabilir. Kriz aşılabilse de, sonrasında AİHM kararının uygulanmasına odaklanılması gerekecektir. Asıl sorun budur...

Devamını Oku

TARİH

11 Ekim 2021

Otoriter popülizmden demokrasiye geçiş mümkün mü?

Gücü merkezileştiren otoriter sistem, kaynakları siyasileştirmiş ve kurumları araçsallaştırmıştır. Gücü bırakmamak için direnir. Demokratik güçlerin otoriter popülizmin direncini aşacak ortak iradeye, dayanışmaya ve kapasiteye ihtiyacı olacaktır. Demokrasiye geçişin zaman alacağı öngörülmeli, dönüşüm duyarlılıkla planlanmalıdır...

Devamını Oku

TARİH

21 Eylül 2021

Hukuk ile siyaset ilişkisi ve AİHM kararlarının uygulanması

Devletler uluslararası yargı kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Yargı boşlukta oluşmadı. Devletler ortak iradeleri ile yarattılar. Zorunlu yargı yetkisini tanıdılar. Uygulama yükümlülüğü üstlendiler. Avrupa Konseyi’nin yargı kanadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması, Türkiye’nin uluslararası konumu bakımından belirleyici etkiye sahiptir. Bu bağlamda 18. madde ihlalinin farklı siyasi sonuçları olacağı dikkate alınmalıdır

Devamını Oku

TARİH

08 Eylül 2021

BM’nin Afganistan’a insani yardım çabasına destek olunmalı

İnsani yardım süreci siyasi durum değerlendirmesinden ayrı tutulmalı, insani yardım konusu siyasi tutum için araç olmamalıdır. Afganistan halkına acil insani yardım sağlanması uluslararası toplumun ortak sorumluluğu ve yükümlülüğüdür. BM’nin öncü rolü desteklenmelidir. Afganistan’daki durum uluslararası toplum için önemli bir sınama olacaktır.

Devamını Oku

TARİH

19 Ağustos 2021

Taliban Taliban’dır, hayal kurmayalım, duruşumuzu belirleyelim

Taliban’ın mesajlarını “olumlu” karşılamak riskli bir yaklaşım. Mesajlarında “olumlu” olan nedir? Taliban evrensel değerlere göre olumlu mesajlar verecek ve bunları uygulayacaksa, zaten varlık nedeni ortadan kalkar. Uluslararası toplum kararlı bir duruş sergileme zemini yaratamazsa, sistem onarılması güç zararlar görebilecektir.

Devamını Oku

TARİH

29 Haziran 2021

Avrupa Konseyi dizisi (5): Siyasette mucize olur mu?

Avrupa Konseyi, Türkiye’yi uluslararası toplumla bütünleştiren ana köprülerden biri. Bu köprüden geçişin kalıcı bir düzene bağlanabilmesi önemli. Bu konuda güncel bir fırsat var. Türkiye’nin bir mucize yaratarak 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını iptali, Türkiye’nin saygınlığı için bir kazanım olmaz mı?

Devamını Oku

TARİH

28 Haziran 2021

Avrupa Konseyi dizisi (4): “Büyük Üye” statüsü

Avrupa Konseyi’nde “Büyük Üye” statüsü önemli bir kazanımdı. Veto yetkisi olmasa da, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeliğine benzer bölgesel bir konum. Gelişen ekonomik yetenekler ve siyasi irade sonucu, uluslararası alanda yönlendirici etkinlik kazanma girişimi. Keşke kalıcı olabilseydi ...

Devamını Oku

TARİH

24 Haziran 2021

Avrupa Konseyi dizisi (3): Yakınlaşma dönemi ve kazanımlar

Türkiye, uluslararası toplum ile önemli stratejik köprülerinden birini oluşturan Avrupa Konseyi standartlarına yakınlaşabildiği dönemde büyük kazanımlar elde etti. Buna karşılık, uzaklaşma döneminde uluslararası diplomaside yumuşak gücü ciddi kayıplara uğradı. Şimdi mucize olur ve yeniden yakınlaşma dönemine geçilebilir mi?

Devamını Oku