Erdoğan İşcan

bilgi@t24.com.tr

TARİH

08 Şubat 2021

Boğaziçi - gösteri özgürlüğü - demokratik güvenlik

Neden demokrasi istenir? Önce insana saygı; bununla birlikte kamu düzeni ve hukuk ihtiyacı; böylece siyasi istikrar, sosyal huzur, ekonomik refah ve uluslararası saygınlık için ... Bunlar demokratik güvenliğin birbirine bağlı ayrılmaz halkaları ...

Devamını Oku

TARİH

23 Ocak 2021

Demokrasi kültürü, ABD’de değişim ve AB ile yeni sayfa

Demokratik güvenliğin sürdürülebilirliği, demokrasinin bağışıklık düzeyi ile orantılı direncine, sistemin oyuncularının demokrasi kültürünü anlama ve uygulamaya yönelik siyasi iradelerine bağlı. ABD’de gözlediğimiz durum, demokrasinin bağışıklığı konusunda umut verici

Devamını Oku

TARİH

14 Ocak 2021

Kadına karşı şiddet eşitsizliğin türevidir; İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkılmalıdır

Kadına karşı şiddet en ağır insan hakları ihlalleri arasındadır; kadın-erkek eşitsizliğinin bir türevidir. Şiddet caydırılamaz ya da önlenemezse, cezalandırılmalıdır. En önemlisi, kültürel dönüşüme yönelik eğitime öncelik verilmelidir. İstanbul Sözleşmesi çözüm zeminidir

Devamını Oku

TARİH

04 Ocak 2021

Hükümlü paralı askerlerin affedilmesi: Trump’ın hukukla devam eden savaşı

Hukuk herkes için olduğu gibi paralı askerler için de geçerli. Siyasi ya da kişisel nedenle paralı askerlerin hukuktan muaf tutulmaları, adalet kavramını yok eder, barış ve güvenlik için büyük risk oluşturur, sonuçta herkese zarar verir

Devamını Oku

TARİH

25 Aralık 2020

Avrupa’da demokratik güvenlik ve AİHS 18 ihlal kararının uygulanması

Türkiye - Avrupa köprüsü yerinde duruyor, yeter ki kimse yıkmasın. İhtiyaç duyulan, anlamlı diyalog ve karşılıklı anlayış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu denklemin en önemli unsurları arasında. Yargı kararlarının uygulanması, demokratik güvenliğin temel taşlarından biri

Devamını Oku

TARİH

15 Aralık 2020

Diplomasi

Diplomasi uluslararası sahnede satranç oyununa benzetilebilir. Diplomasi sahnesinde bu alanda eğitimi, bilgi birikimi, deneyimi bulunan ve sağduyu sahibi profesyonel diplomatlar rol almalıdır. Bu nitelikleri taşımayan aktörlerin sahneye çıkmaları ya da çıkarılmaları, başarısızlık için davet niteliği taşır.

Devamını Oku

TARİH

10 Aralık 2020

Bugün İnsan Hakları Günü

Bugün dünyada neredeyse herkes, belki tüm siyasetçiler parlak demeçler verecekler; eylemle desteklenmeyen söylemin insan ve toplum hayatına bir etkisi olur mu?

Devamını Oku

TARİH

08 Aralık 2020

Kölelik tasfiye edilebildi mi?; Modern kölelik yöntemleri ile mücadelenin önemi

Artık köleliğin tasfiye edildiği dünyada modern kölelik diye bir olgu kalmadığını öne sürenler de olabilir; durum öyle değil

Devamını Oku

TARİH

01 Aralık 2020

Yıpranan demokrasi yeniden güçlenebilir mi?; "Demokratik güvenlik" ve demokrasi reformunun önemi!

Yapılması gereken, öncelikle mevcut Anayasa ve yasaları etkin uygulamak, aynı zamanda mevzuattaki eksiklikleri gidermek için özellikle Avrupa Konseyi’nin desteğine güvenmek

Devamını Oku

TARİH

23 Kasım 2020

İşkence ve kötü muamele yasağı göçmen ve mülteciler için de geçerlidir

Uluslararası insan hakları hukukunda yaşam hakkı, köleliğin yasaklanması ve kanunsuz suç olmaz gibi işkence ve kötü muamele yasağı da “üstün hukuk” düzeyindedir

Devamını Oku

TARİH

17 Kasım 2020

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi nedir; neden önemli?

Avrupa Konseyi'nin temel hedefi, ortak değerler temelinde ortak hukuk alanı geliştirilmesi, bu zeminde oluşan sözleşme sisteminin etkin ve denetlenebilir şekilde uygulanması, böylece, demokratik güvenliğin güvence altına alınmasıdır

Devamını Oku

TARİH

16 Kasım 2020

Birleşmiş Milletler ile Türkiye’nin 75 yıllık ilişkisi ve geleceği

Türkiye, uluslararası alanda kazanımlarını geriye döndürecek adımlardan kaçınmalıdır; iç siyasi istikrarın ve uluslararası saygın konumun ekonomik alana olumlu yansımalarını, ya da tersi durumu tahmin etmek güç olmasa gerek

Devamını Oku