TARİH

15 Ocak 2022

İktidar nereden gelir?

Foucault’nun iktidarı bir form üzerinden tanımlamadığını hatırlatmak gerekir. Güçler ilişkisinin içinden geçen iktidar bir yapı veya bir form değildir

Devamını Oku

TARİH

10 Ocak 2022

Kulüp: Gerçek karanlıkta mı saklanmakta?

Türkiye’deki Kulüp adlı dizinin bize göstermiş olduğu da sanki Foucault’nun bakışına benzer bir şekilde, karanlıktaki gerçeği göstermekte değil midir? Dizinin sonuna gelindiğinde, senaryo, duygularda saklı kalan bir gerçeği göstermektedir: Mumlar ışığında sofranın kurulduğu gece kulübünde dostların sofrası beraberliğin ebediliğine dokunmaktadır.

Devamını Oku

TARİH

31 Aralık 2021

Geleceğe nostalji mi?

"Yeni yıla girme" yazılarında, genellikle alışkanlıktan, temenniler yapılmaktadır. Bu sefer temenni ne olabilir yeni yıla girerken? Herkesin temennisi kendi dünyası için demekten başka bir şey gelmiyor akla. Ama bir temenni var olabilirse o da "geleceğin nostaljisinden kurtulmak" olacaktır herhalde

Devamını Oku

TARİH

20 Aralık 2021

İnsan nasıl yaşar?

"İnsan neyle yaşar?" sorusu modern toplumlarda emekle ve emek sömürüsüyle cevabını almaktadır modern sanayi toplumlarında. Bugün ise coğrafyayı kapitalizmin kalbine oturtan şehirlerin planlama olmaksızın gelişimi doğal olarak lanetlenme ve aç kalma sorunlarını beraberinde taşımakta değil midir?

Devamını Oku

TARİH

16 Aralık 2021

Lyotard sonrası sanatlar

Sanat eserleri değil, bugün sanatçının adı metalaşmıştır. İnternet satışlarının (NFT), genellikle basına yansıdığı şeklinde, sanatçı olsun veya olmasın bilinen ve meşhur isimlerin (çoğunlukla sanatçıların değil) sanat adını verdiklerinin satılabilir halde olması bize bu durumu güzel bir şekilde gösterebilecek ve birçok genci heyecana boğabilecektir

Devamını Oku

TARİH

28 Kasım 2021

Burjuvazi nerede?

Gayri-Müslimlerin gittiği ve piyasanın Müslüman burjuvazini oluşuma bırakıldığı bir tarihi dönem içinden geçen ve sürekli iktidar değişikliklerinde her gelen iktidarın "kendi yerel burjuvazisini" yaratma süreci yanlış bir bakış gibi gelmiyor

Devamını Oku

TARİH

23 Kasım 2021

NFT mi dediniz?

Sanat olarak adlandırılan bir çerçeve içinde kanımca NFT’nin adı bile anılmamalıdır.

Devamını Oku

TARİH

11 Kasım 2021

Sylvere Lotringer için

Onu saygı ve sevgiyle anmak isteyerek sizlere ve onu hiç duymamış olanlara tanıtmak da biraz vazifemdi diye düşünmekteyim

Devamını Oku

TARİH

03 Kasım 2021

Sean Connery ile bir gençlik

Teknoloji, akıl ve çekicilik içinde geçen filmlerde kötü adamlar dünyayı ele geçirmek istemektelerdi; muhtemelen o dönemlerin karakterleri de Batı dünyasının “kötü” olarak adlandırdığı coğrafyalardan ve siyasi rejimlerden gelenlerdi

Devamını Oku

TARİH

29 Ekim 2021

Salgın sonrası FIAC

Her şey çok iyi durmasına rağmen, bu sene yine de eski senelere nazaran daha sakin bir fuar geçirilmiş vaziyette (her ne kadar Brad Pitt'in fuarda olması Parislileri heyecanlandırmış olsa da)

Devamını Oku

TARİH

15 Ekim 2021

Ne umabilirim?

Belleğin her zaman şimdiki zamanın belleği olarak durmakta olduğunu varsayarsak, ummak arzusunda olduğumuz vaziyeti yaratmak ve koşullarını düzenlemek imkânı doğar mı?

Devamını Oku

TARİH

08 Ekim 2021

Kitle sanatı ve kitsch

Arendt şöyle ileri sürmüştü: “Kitle toplumu, kültürel nesnelere el koymaya başladığında kitle kültürü ortaya çıkar. Bu da kültürün kitlelere yayılmasını değil, kitle eğlenecek diye kültürün yok edilmesi” anlamına gelecektir.

Devamını Oku