TARİH

26 Şubat 2024

TİKA’ya çağrı: Melikşah ve Nizâmülmülk’ün mezarlığına ilgi gösterin!

Biz, çağlar öncesinin figürlerinin heykellerini yıkmaya veya sanat/kültür eserlerini tahrip etmeye yönelen “iptalci “woke[3]” saçmalıklara varmadıkça, eleştirilere karşı değiliz. Fakat eleştirmek başka şey, kültürel varlıklara sahip çıkmak başka şey

Devamını Oku

TARİH

01 Şubat 2024

Can Atalay kararındaki bitmeyen sorunlar ve “hürriyete, adâlete ve fazilete âşık evlâtların uyanık bekçiliği”

Atıf yapılan kararın “hükmün kesinleşmesine ilişkin onama kararı değil, yok hükmünde sayılması gereken 3 Ocak 2024 tarihli ‘AYM kararına uyulmasına yer olmadığı’na dair karar” olduğu söyleniyor. Bu, çok daha vahim bir görüntü. Zira AYM kararının muhatabı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ydi ki ille de bir karar eklenecekse bu, o karar olmalıydı

Devamını Oku

TARİH

11 Ocak 2024

Anayasa Mahkemesi, kararının yok sayılmasını yok sayabilir mi?

AYM şöyle bir yorum yapabilir: Ortada şeklî anlamda bir mahkeme kararı "var" olsa da bu kararın hiçbir yasal dayanağı yoktur. Anayasa'ya (md. 6/3) göre: "Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz." Söz konusu karar, ağır bir sakatlıkla malûldür, dolayısıyla yok hükmündedir

Devamını Oku

TARİH

09 Ocak 2024

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin süregelen hataları

Eksiğiyle, gediğiyle Türkiye'de, İHAM tarafından etkili sayılan bir hukuk yolu oluştu.  Ağızlardan "yerlilik ve millîlik" vurgusu düşmese de bu birikim, ne yazık ki yok ediliyor. Oysa Türkiye, böyle israflarda bulunacak denli zengin bir ülke değil

Devamını Oku

TARİH

15 Aralık 2023

Tüm ülkelerin laikleri birleşin!

Fransa'da önemli bir gelişme yaşandı. 8 ve 9 Aralık 2023 tarihlerinde, ilk kez uluslararası bir konferans, Paris Belediye Binası'nda dünyanın dört bir yanından laiklik savunucularını bir araya getirdi

Devamını Oku

TARİH

13 Aralık 2023

Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenleri ne bekliyor?

Bu suçtan mahkûm olanlar açısından çeşitli olasılıklar gündeme geliyor. Bu yazıda bu olasılıkların üzerinde duracağım

Devamını Oku

TARİH

05 Aralık 2023

Anayasa Mahkemesi sadece tazminat mahkemesi olabilir mi?

Sonuç itibarıyla AYM’nin yetkilerinde bir sorun yok. Sorun, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin öyle veya böyle yasal dayanakla ve Anayasal yorumla verilmiş olan bir AYM kararını, hiçbir yasal dayanağı olmadan yok sayması sorunu

Devamını Oku

TARİH

28 Kasım 2023

Türkiye Barolar Birliğine açık mektup

Nesnel ve öznel koşulların olmadığı bağlamlarda yeni anayasa masasına oturmanın yarardan çok zarar getireceği bilinmelidir. En azından geçtiğimiz yirmi yılın deneyimi bunu öğretmiş olsa gerekir. Anayasa'ya saygı göstermeyen bir yönetimin başlattığı yeni anayasa tartışmasının istismarcı biçimde yürütüleceğini söylemek için alim olmaya gerek yoktur. Bu açık gerçek karşısında yeni anayasa girişimini meşrulaştıracak adımlardan kaçınılmalıdır

Devamını Oku

TARİH

21 Kasım 2023

Buralara kadar geriledik: "En çok oyu alan başkan seçilsin"

Böylesi bir uygulamanın Anayasa'nın ulaşma ve aşma odağı olarak gösterdiği "çağdaş uygarlık" tezahürü sayılan ülkelerde, yani ABD'de veya Avrupa Konseyi üyesi olan 46 devletin hiçbirinde karşılığı yoktur

Devamını Oku

TARİH

15 Kasım 2023

Yargıtay'ın basın açıklamasındaki üç hata

Basın açıklamasından anlaşılan o ki Yargıtay, Anayasa Mahkemesi kararını gerektiği gibi kavrayamamış. Tüm bu yaşananlardan sonra çok daha kontrollü yazılması beklenen metinde (yine ve yeniden) fahiş hatalarla karşı karşıyayız

Devamını Oku

TARİH

10 Kasım 2023

8 Kasım skandalı ve "yargısal aktivizm" meselesi

Karar, bir yüksek mahkemenin saygınlığına uygun bir biçime zinhar sahip değil

Devamını Oku

TARİH

09 Kasım 2023

Can Atalay vakası ve Yargıtay savcılarının mütalaası

Hukuk fakültelerinde “sorunlu örnek” olarak ele alınacak denli hatalarla dolu bir mütalaayla karşı karşıyayız

Devamını Oku