TARİH

11 Mayıs 2021

Plansızlık kıskacında ne adalet var ne kalkınma

Muhalefetin, Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplanması çağrısının, gerçek bir ortaklaşa yönetimi sağlayacak, liyakat esaslarına dayanacak ve emekçilerin katılımını sağlayacak biçimde yaşama geçirilmesi gerekiyor

Devamını Oku

TARİH

04 Mayıs 2021

Kamera genelgesinin özü Anayasa'ya aykırı

Polis ve kamu gücü kullananlar ile sıradan yurttaş ve kişisel alandaki durumlar arasındaki fark önem taşıyor

Devamını Oku

TARİH

27 Nisan 2021

Geçmişle yüzleşmeliyiz ama ABD istediği için değil

ABD'nin iki yüzlü üsttenciliğine karşı en iyi yanıt, Dink cinayetindeki cezasızlık perdesini kaldırıp gereken kararın alınmasıdır. Demokratların bu tartışmadaki odağı burası olmalıdır

Devamını Oku

TARİH

20 Nisan 2021

Covid-19 iktidarları değiştiriyor

Dişini sıkıp kapatma tedbirlerine uymaya hazır esnaf, kendi kepengi kapalıyken "lebaleb kongreleri" elbette görüyor

Devamını Oku

TARİH

15 Nisan 2021

Güvenilmez güvenlik soruşturmaları

Türkiye, bazı kişilerin akrabası olduğu için kimi mevkilere getirilen niteliksiz kişilerin mi ülkesidir yoksa diğer bazı kişilerin akrabası olduğu için kamu hizmetine alınmayan nitelikli yurttaşların mı?

Devamını Oku

TARİH

08 Nisan 2021

Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı adayı olabilir mi?

Bu sorunun biri tartışmasız, biri tartışmalı iki yanıtı var

Devamını Oku

TARİH

07 Nisan 2021

Cumhurbaşkanı kaç defa seçilebilir? (2) | Türkiye tarihinden notlar

Cumhurbaşkanlığı süresi henüz altı yılı yeni doldurmuş olsa da kimilerine göre Anayasa, Erdoğan'ın 2033'e, yani neredeyse seksen yaşına kadar toplam 19 yıllık bir süre boyunca Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmasına olanak tanıyor

Devamını Oku

TARİH

06 Nisan 2021

Cumhurbaşkanı kaç defa seçilebilir? (1) | Dünyadan örnekler

Seçim dönemi kısıtlamalarına dönük tartışma, Türkiye'ye özgü değil. Dünyanın farklı yerlerinde bu konuda tartışmalar yaşanıyor, yargısal kararlar veriliyor. Gelgelelim işin trajik yönü, bu tartışmanın yaşandığı ülkelerin ortak noktasının demokrasiye dönük asgari koşulların sürekli kılınamadığı ülkeler olmaları

Devamını Oku

TARİH

30 Mart 2021

Cinsellikten korkan "yeni Türkiye" medyası

Tüm bu etkinliklerin muhafazakâr olmanın ötesinde, "şeriatçı" bir yönü var. 28 Şubat sürecinin yarattığı olumsuzluklar, ne yazık ki pek çokları için bunun adının böyle konmasına engel oluyor ve hepimizin gördüğü "odadaki fil" konuşulmaz oluyor. Bu sessizlik, şeriatçılığın frensiz biçimde ilerlemesine neden oldu

Devamını Oku

TARİH

23 Mart 2021

Türkiye'nin siyasi partiler mezarlığı

Davanın nasıl sonuçlanacağını hep beraber göreceğiz. Fakat bu durumun kendisinin dahi, gelecek kuşaklar için dikkat çekici bir durum olacağı ve siyasi partiler mezarlığında öylece kalacağı şimdiden açık

Devamını Oku

TARİH

16 Mart 2021

Anayasa değişikliği yeter sayısına ulaşmak için ara seçime gidilir mi?

Bu yazıda, ara seçim olasılığını komplo teorisine kaçmadan, derinlemesine ele almak istiyorum

Devamını Oku

TARİH

09 Mart 2021

Yeni İnsan Hakları Eylem Planı: Havanda su mu dövüyoruz?

Bu yazıda Plan'ı, insan haklarına taraf ama nesnel bir bakış açısıyla değerlendirmek istiyorum. Böyle bir değerlendirmenin nesnelliği için, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin ihlal kararları esas alınabilir

Devamını Oku