TARİH

18 Eylül 2020

Adı geçici ama cezası kalıcı! Geçici vergi ceza sistemi gözden geçirilmelidir

Yakın zamana kadar bu haksızlığın farkında olan uzlaşma komisyonları geçici vergi cezalarını sıfırlarlardı. Ayrı bir yazı konusu olan mevcut uzlaşma pratiğinde bu fiili telafi imkânı da ortadan kalkmıştır

Devamını Oku

TARİH

16 Eylül 2020

Yönetmelik yayımlandı; imar planı değişiklikleri nedeniyle değeri artan taşınmazdan değer artış payı alınacak

Değer artış payı, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonunca Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yetkilendirilmiş lisanslı en az iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından belirlenen değer artış payı değerlerinin aritmetik ortalama değerinden az olmamak üzere belirleniyor

Devamını Oku

TARİH

14 Eylül 2020

Özel tekne kaptanlarının vergi ve sigortalılık durumu nedir?

Maliye özel tekneleri "ticaret mahalli olmayan sair yer" olarak görmekte, ancak kaptanları hizmetçi olarak görmemektedir

Devamını Oku

TARİH

11 Eylül 2020

Emekli ve yardım sandıkları için geçici madde hükmü yıl sonu bitiyor, aman unutmayın!

Geçici madde ile süreleri devamlı uzatarak sorun yönetilemez; stopajlı - stopajsız pasif nitelikte gelir elde edilmesinin "iktisadi işletme oluşturmayacağı" düzenlenerek bu sorun kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır

Devamını Oku

TARİH

09 Eylül 2020

Serbest meslek erbabı yenileme fonu ayırabilir mi?

Serbest meslek erbabının envantere dâhil etmediği ancak işte kullandığı şahsi taşıtların giderlerini matrahtan indirebilmesi sağlanmalıdır

Devamını Oku

TARİH

07 Eylül 2020

Kur farkları gelir vergisine tabi mi, değil mi?

Döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlere yapılan döviz cinsinden yatırımlarda da faizler vergiye tabi ama anapara kur farkları vergiye tabi değil

Devamını Oku

TARİH

04 Eylül 2020

Otomatik bilgi değişimi başladı; yurt dışındaki finansal bilgiler ne zaman bildirilecek?

Düzenlemenin süresini uzatmanın, yeni bir düzenleme yapmaya göre kamuoyuna daha rahat açıklanabileceğini düşünüyorum

Devamını Oku

TARİH

02 Eylül 2020

"Sat-kirala-geri al" işlemi nedir, finansal tabloları nasıl etkiler?

Hem finansman hem de bilançoların güncel değerlerle görünmesini sağlayan işlem, çok yaygın kullanılmasına rağmen mevzuatı yetersizdir

Devamını Oku

TARİH

31 Ağustos 2020

Eğitime KDV indirimi, binek otomobillere ÖTV zammı: Piyasaya nasıl yansıyacak, kimler etkilenecek?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, orta ve üst grup otomobillerde ÖTV oranları zamlandı, üst dilimlerde tavan yüzde 160’tan yüzde 220’ye çıktı. KDV ile birlikte en üst otomobil vergisi yüzde 277'ye yükselerek, tüm dünyada en yüksek seviyeye çıkmış oldu

Devamını Oku

TARİH

28 Ağustos 2020

Limited şirketin anonim şirkete dönüşmesi nedeniyle ortaklara verilen anonim şirket hisselerinin iktisap tarihi nedir?

Mevcut düzenleme ortamında paylarını satmayı düşünen limited şirket ortaklarına önerim, limited şirketi bir an önce anonim şirkete dönüştürmeleridir

Devamını Oku

TARİH

26 Ağustos 2020

Vergisiz bölünme çok gerekli bir yeniden yapılanma işlemidir, mükelleflerin vergi riski endişesi taşımadan uygulamaları sağlanmalıdır

Bir an için vergileme gereğini kabul etsek dahi azaltılan kaynağı mükelleflerin serbestçe tayin edebileceğini kabul etmek gerekir

Devamını Oku

TARİH

24 Ağustos 2020

Yabancı bir ülkedeki işverenden alınan ücretler Türkiye'de hangi hallerde gelir vergisinden istisna edilir, hangi hallerde ve nasıl vergilendirilir?

Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi yabancı işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına ödenen ücretlere istisna için bazı şartlar var

Devamını Oku