TARİH

29 Şubat 2024

Sermaye artırım avanslarının parasal kalem olarak kabul edilmesinin sonuçları

2024 yılında gerçekleştirilen sermaye artırımı tutarı 2024 yılında düzeltmeye tabi tutulacak ve bu düzeltmeye kanunen ödeme tarihi esas alınacağından, avans olarak ödenen tutarların da ödemenin yapıldığı tarih esas alınarak düzeltilmesi gerekir

Devamını Oku

TARİH

19 Şubat 2024

Enflasyon düzeltmesi sırasında saptadığımız muhasebe hatalarını nasıl düzeltmeliyiz?

Enflasyon düzeltmesi, mükelleflerin geçmiş işlemlerinin genel bir kontrolünü ve geçmişte yapılan bazı hataların saptanmasını olanaklı kılıyor. Bu yönüyle işletmeler için gerçekten çok önemli bir olanak.

Devamını Oku

TARİH

12 Şubat 2024

Serbest meslek erbabının işte kullandığı binek otomobili işletmesine dahil etmesi hiç mantıklı değil!

Zaten yüzde 40 gibi yüksek olan gelir/kurumlar vergisi yükünü fiilen çok daha yukarılara çıkaran binek otomobil gider kısıtlama uygulamasının bir an önce kaldırılması gerekir

Devamını Oku

TARİH

06 Şubat 2024

Ücretlilere ilişkin vergi tarifesi anayasaya aykırı (mı?)

Ücretler stopaj yoluyla da vergilendirilse, yıllık beyana da konu olsa artan oranlı vergi tarifesi uygulanıyor!

Devamını Oku

TARİH

05 Şubat 2024

Yeni getirilen ve 2023 yılı için de geçerli olan “yurt dışı kâr paylarında gelir vergisi istisnası”

Eğer Türkiye’den elde edilen kâr paylarında yüzde 50 istisna uygulanmasaydı, ödenecek gelir vergisi 15 birim artar ve toplam vergi yükü yüzde 55’e çıkardı. Bu durumda da kimse kurumsal olarak faaliyette bulunmayı tercih etmezdi!

Devamını Oku

TARİH

15 Ocak 2024

Enflasyon düzeltmesi yapmamanın yaptırımı ne olabilir?

Vergisiz enflasyon düzeltmesi olarak tanımladığımız 2023 düzeltmesinin vergi etkisi hiç olmayacak diye düşünmeyin, çünkü bu düzeltmenin dolaylı bir vergi etkisi olacak

Devamını Oku

TARİH

09 Ocak 2024

TARİH

05 Ocak 2024

Enflasyon düzeltmesinin kâr dağıtımına etkileri konusunda yaşanan tartışmalar…

Kâr dağıtımı ticari bir konudur, kârın dağıtılabilmesi için vergilendirilmiş olması gerekmez. Böyle bir düşünce yanlış ve saçmadır. Zaten uygulamada ticari bilanço kârı ile mali kâr arasında başta değerleme farklılıkları olmak üzere (+) veya (-) yönde birçok fark vardır

Devamını Oku

TARİH

28 Aralık 2023

Torba yasa Meclis'ten geçti, işte vergi konusunda kabul edilen yeni düzenlemeler

Reel sektör temsilcileri bu süreci iyi yönetemediler. Geç aydınlandılar. Kendi aleyhlerine sonuç vereceği açık olan enflasyon düzeltmesini yanlış yorumladılar ve desteklediler

Devamını Oku