TARİH

01 Ağustos 2021

Yangın sebebiyle bazı bölgelerimizin "genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edilmesi ne anlama geliyor?

Yangından etkilenenlere maddi yardım, kredi borç ertelemesi ve/veya borç ya da faiz silinmesi gibi desteklere de ihtiyaç var. Özel bir kanunla destekler artırılabilir

Devamını Oku

TARİH

29 Temmuz 2021

Yasal süresi geçmeden bir vergi beyannamesine ilişkin düzeltme beyannamesi verilmesi

Bu durum uygulamada büyük mağduriyetler yaratıyor. Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulunun bu konuya acilen eğilmesi gerektiğini düşünüyorum

Devamını Oku

TARİH

26 Temmuz 2021

Matrah ve vergi artırımında düzeltme beyannameleri ve tarhiyatlar nasıl dikkate alınacak?

Prensip olarak matrah/vergi artırımına, ilgili dönemlere ilişkin verilen beyannamelerdeki tutarlar esas alınır.

Devamını Oku

TARİH

19 Temmuz 2021

Emlak vergisinde fahiş takdirlere karşı vatandaşlar nasıl dava açabilir?

Emlak vergisi, her 4 yılda bir takdir edilen arsa ve arazi metrekare birim değerleri üzerinden hesaplanıyor. İzleyen yıllarda ödenecek vergi, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılıyor.

Devamını Oku

TARİH

16 Temmuz 2021

Yurt dışı iştirak kazançları ile iştirak tasfiyesinden doğan kazançlar varlık barışı kapsamında bildirime konu edilebilir mi?

Yeni düzenlemede açıkça belirtilmemekle birlikte, 31 Aralık 2021 tarihine kadar elde edilen/edilecek bu nitelikteki gelirlerin de varlık barışı kapsamında bildirilmesine engel olmadığını düşünüyorum

Devamını Oku

TARİH

13 Temmuz 2021

KDV indirim yasağını gözden geçirmenin zamanı gelmedi mi?

KDV indirim yasağı uygulamasını tümüyle gözden geçirmek ve standart bir uygulamaya geçmenin acil bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Devamını Oku

TARİH

07 Temmuz 2021

TARİH

05 Temmuz 2021

Yeniden değerleme tebliğ taslağı hakkındaki değerlendirmelerim

Değer artışı üzerinden yüzde 2 oranında bir defalık özel bir vergi ödenmesi karşılığında, yeni değerler üzerinden amortisman ayırabilme ve yeni değerleri satışta maliyet olarak dikkate alabilme gibi çok önemli vergisel avantajlar elde edilecek

Devamını Oku

TARİH

02 Temmuz 2021

2021 yılı mali tatili başladı

Mali tatil, her yıl 1 Temmuz ila 20 Temmuz arasında uygulanıyor. Mali tatil süresi içinde vergi ve sigorta ile ilgili süreler işlemiyor, bazı işlemler yapılamıyor, bazı yükümlülüklerin beyan ve ödeme süreleri ise uzuyor.

Devamını Oku

TARİH

28 Haziran 2021

Mahsup talebinde bulunulan borçlar için de yapılandırmadan yararlanılabilir

İade alacağının muaccel hale gelmiş borçlara mahsubu doğru, ancak muaccel hale gelmemiş taksitlere de mahsup edilmesini, kalan tutarın nakden iadesini doğru bulmuyorum

Devamını Oku

TARİH

26 Haziran 2021

KDV artırımı, devreden KDV ve KDV iadesi bakımından, vergi incelemesi ile tarhiyattan korumuyor!

KDV artırımı yapmayı düşünen mükelleflere önerim öncelikle KDV pozisyonlarını kontrol etmeleridir

Devamını Oku

TARİH

21 Haziran 2021

Gelir vergisi matrah artırımında en yüksek koruma nasıl sağlanır?

Matrah artırımı kapsamına giren yıllar için en geniş kapsamda inceleme ve tarhiyat koruması sağlamak isteyenlere önerim, en yüksek asgari artırım tutarlarını (A sütununu) esas alarak artırımda bulunmalarıdır

Devamını Oku