TARİH

26 Şubat 2021

Kurumlara sürpriz; kurum kazançları için yeni bir vergi tevkifatı getiriliyor!

Geçici düzenleme taslağı neyi öngörüyor? Daha önce kâr dağıtımı yapılmışsa/yapılırsa ne olacak? Kâr payı bu tevkifat yapıldıktan sonra dağıtılırsa ne olacak?

Devamını Oku

TARİH

22 Şubat 2021

Hamiline yazılı pay senetlerinin basım ve devri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirim zorunluluğu ve geçiş süreci

Paylar nasıl devrediliyor? Hamiline yazılı paylar ile ilgili hangi değişiklikler yapıldı?

Devamını Oku

TARİH

19 Şubat 2021

Özel usulsüzlük cezalarının uzlaşma dışına çıkarılmasından sonra davalarda artış gözleniyor

Önerim, özel usulsüzlük cezalarının hem tarhiyat öncesi hem de tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına alınmasıdır

Devamını Oku

TARİH

17 Şubat 2021

KDV tevkifatının kapsamı genişletildi, bazı işlemlerde tevkifat oranı artırıldı

KDV'yi tevkifat uygulaması ile doğrudan alıcıdan tahsil edeceksek vergi incelemesine ne gerek var?

Devamını Oku

TARİH

15 Şubat 2021

Yapılandırma başvuru süresi bitti, beklenenden az başvuru oldu, hatalı başvuru yapanlara yeni başvuru imkânı verildi

Kesinleşmiş borçlarda başvuru oranının düşük olması da ilave düzenlemelere ihtiyaç olduğunu gösteriyor

Devamını Oku

TARİH

12 Şubat 2021

Online eğitim giderleri, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilir mi?

Hasılattan mesleki faaliyetle ilgili, bir diğer ifadeyle mesleki faaliyetin devamı için katlanılan eğitim giderini indiremeyeceksek, neyi indireceğiz?

Devamını Oku

TARİH

08 Şubat 2021

Teknoparklar ve Ar-Ge / Tasarım Merkezlerinde uygulanan teşviklerdeki değişiklikler ne anlama geliyor?

Bir Ar-Ge faaliyetinin, teknoparkta ya da Ar-Ge merkezinde yürütülüyor olmasının, uygulanan destekler bakımından hiçbir önemi ve farkı olmamalıdır

Devamını Oku

TARİH

05 Şubat 2021

Vergi artışları devam ediyor: Yıllara sâri inşaat işlerinde vergi kesintisi oranı yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarıldı

Eğer kurumlar vergisi oranı artırılmayacaksa stopaj oranının yüzde 5'e çıkarılması, bu ortamda yüzde 25 kâr etmenin çok zor olması nedeniyle olsa olsa devletin ileride mükellefe iade etmek pahasına vergi kesintisi yapması anlamına gelir

Devamını Oku

TARİH

01 Şubat 2021

Özel iletişim vergisi oranı tüm işlemlerde yüzde 7,5'ten yüzde 10'a çıkarıldı; vergi artışı tüketicilere yansıtılabilir mi?

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı, dolayısıyla internet kullanımının arttığı bir dönemde bu ilave vergi artışı izah edilemez

Devamını Oku

TARİH

28 Ocak 2021

Mücbir sebep mükelleflere bir fayda sağlıyor mu?

Bu dar kapsamlı mücbir sebep düzenlemesi yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Faaliyetleri durdurulmayan ancak çok sınırlı iş yapan işletmeler de kendilerinin kapsama alınmasını istiyor

Devamını Oku

TARİH

25 Ocak 2021

2021 yılı vergisel açıdan nasıl geçecek, yeni vergi getirilecek mi?

2021 hem kamu hem de özel sektör için gerçekten zor bir yıl olacak!

Devamını Oku

TARİH

20 Ocak 2021

Sermaye kaybı ve borca batıklık tebliğinde yapılan değişikliklerle ilgili Ticaret Bakanlığı görüşü

Tebliğ ile olumsuz yönde yapılmış bir değişiklik söz konusu değil, özvarlık yöntemi geçerliğini koruyor, hatta negatif özvarlık unsurları ile ilgili olumlu yönde bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz

Devamını Oku