Vitrindekiler – 23

K24'te haftanın vitrini: Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

15 Haziran 2022 12:46

Fatma Barbarosoğlu
Aslında O Ölmedi: Modernliğin Ölüme Yansıyan Yüzü
Profil Kitap
Haziran 2022
192 s.

John Gribbin
Bilimin Yedi Dayanağı
Çev. Onur Çelik
Alfa Yayıncılık
Haziran 2022
128 s.

İletişim Yayınları
Haziran 2022
129 s.
 
 
çev. Elif Sema Mutlu
Doğan Kitap
Haziran 2022
184 s.
 
 
Timurtaş Onan
İstanbul Zamansız
Art Studio
Mayıs 2022
Büyük boy, 192 s.

Aloïs Riegl
Modern Anıt Kültü
çev. Erdem Ceylan
Arketon
Mayıs 2022
büyük boy, 132 s.

Celia Paul
Otoportre
çev. Mine Haydaroğlu
YKY
Haziran 2022
176 s.

 
Mehmet Şenol
Ruh-u Revan
Remzi Kitabevi
Haziran 2022
576 s.
 
 
Salgın, İklim, Toplum:
Nasıl Bir Dünyada Yaşayacağız?
İstanbul Politikalar Merkezi Panelleri
Hazırlayan: Ayşe Köse Badur
Katkılar: E. Fuat Keyman, Selim Badur, Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta, Ümit Şahin, Kâmil Yılmaz, Işıl Arıcan, Yağız Üresin, Pelin Oğuz, Cem Güneri, Çiğdem Nas, Nebi Sümer, Emre Erdoğan, S. Adil Sarıbay, Erdoğan Özmen, Sinan Alper, Ayşenur Dal, Onurcan Yılmaz, Fikret Adaman, Zafer Yenal, Sinan Erensü, Hande Paker, Gökşen Şahin, Akgün İlhan, Murat Türkeş, Tuğba Öztürk, Galip Dalay, Çağlar Keyder, Atila Eralp, Nilgün Arısan-Eralp, Feyzi Baban, Pınar Uyan Semerci, Işık Özel, Mustafa Kutlay, Alper Kaliber, Yusuf Leblebici, Galip Yalman, Gökçe Uysal, İnsan Tunalı, Ateş Altınordu, Umut Azak, Ayşe Çavdar
Metis Yayınları
Haziran 2022
448 s.

 
Alper Ünlü
Uzaktaki Boşluk
Yeni İnsan Yayınevi
Haziran 2022
728 s.