Selim İleri ile romancılığımız üzerine...

“Benim yetiştiğim yıllarda en önemlisi şiir, sonra öykü ve en hantal olarak da roman diye bakılırdı. Ben de bu kitapta kanıtlamaya çalıştım ki romanlar da aslında biraz nicelikleri olan verimlerdir.”

03 Mart 2016 14:45