29 Ocak 2024

Ek MTV’yi ödemeyenlere ödeme emri gönderilmeye başlandı, sırada haciz (mi?) var…

Ödeme emri tebliği ile birlikte ödeme emrine 15 günlük dava açma hakkı doğacaktır ama bu aşamada dava açma mahiyeti çok sınırlıdır

15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7456 sayılı Kanun m.1 ile ek motorlu taşıtlar vergisi getirildi. Ek MTV’yi Ağustos (6 Eylül son gün) ve Kasım aylarında iki eşit taksitte bazılarımız ödedi bazılarımız ise hãlã ödemedi.

Ek MTV’den beklenen gelir 32 milyar 662 milyon 877 bin TL idi.  Bunun 30 milyar 74 milyon 288 bin TL’si tahsil edildi ama 2 milyar 588 milyon 589 bin TL tahsil edilmedi. Yani hedeflenen gelir içindeki tahsil edilen oran yaklaşık yüzde 92,07, tahsil edilemeyen ise yüzde 7,93’tür yani yaklaşık yüzde 8 tahsil edilmedi. Bu arada tahsilat oranı oldukça yüksek ve bunun başarısı bence oybirliğiyle ek MTV’yi iptal etmeyen Anayasa Mahkemesine aittir ya neyse konumuza dönelim.

Gelir İdaresi Başkanlığı tahsil edemediği Ek MTV için borçlulara çok hızlı bir şekilde ödeme emri göndermeye başladı, deprem bölgesindekilere bile. Bu sorunu daha önce yazmıştım ama çözülmedi.

Ödeme emri gönderilen bu kesimi neler bekliyor bunu anlatmaya çalışayım…

 Ödeme emri gelmeye başladı

6183 sayılı Yasa kapsamında olan amme alacakları ile bu alacakların takip masrafları vadesinde ödenmezse ve bu alacaklar teminata da bağlanmamış ise ödenmeyen amme borçlarının takibi ödeme emri ile başlayacaktır. 6183 sayılı AATUHK m.55 “Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gerektiğini içeren bir “ödeme emri" ile tebliğ yapılır.” hükmü uyarınca amme borçlarını vadesinde ödemeyenlere ödeme emri gönderileceğine hükmedilmiştir.

Bu madde uyarınca vergi idaresi ödenmeyen taksitler için ödeme emri tebliği yapmaya başladı. Ödeme emri tebliği ile birlikte ödeme emrine 15 günlük dava açma hakkı doğacaktır ama bu aşamada dava açma mahiyeti çok sınırlıdır. O yüzden normal koşullarda AYM tarafından iptal edilmemiş Ek MTV için gönderilmiş ödeme emrini dava etmenin pek bir anlamı bulunmamaktadır.

Ancak muafiyet, istisna olunması durumunda (örneğin engelli bir kişiye ait araç için) ya da deprem bölgesinde olmasına rağmen aracının plakası deprem bölgesindeki şehrin plakasını taşımayan araçlar için ödeme emri tebliğinden itibaren 15 gün için böyle bir borcum yoktur iddiasıyla dava açılması mümkündür. Bu konuyu yakınınızdaki bir uzmana danışarak yapmanızda fayda vardır.

 Ayrıca gecikme zammı da var

6183 sayılı Yasa m.51 uyarınca süresi içinde ödenmeyen Ek MTV’ye yasal sürenin son gününü takip eden günden itibaren aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

Örneğin Ek MTV’nin ikinci taksitinin ödenme süresi geçtiği için (son gün 30 Kasım idi) Aralık itibariyle ödenmeyen ikinci taksite gecikme zammı uygulanacak. Yani ikinci taksiti 2 bin TL olan ve ödemeyen bir kişi bunu 31 Ocak 2024 tarihinde öderse 2 bin TL’ye ilaveten (2 aylık) 140 TL de [(2 bin TLx%3,5) x2 ay] gecikme zammı uygulanacak.  

Bu arada hemen uyarayım bu gecikme zammı tutarına herhangi bir indirim (uzlaşma, cezada indirim vs) uygulanmayacaktır.

 Sırada haciz var

Ek MTV, süresi içerisinde ödenmediği için 6183 sayılı Yasa m.55 gereğince kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun 15 gün içerisinde borcunu ödememesi halinde, 6183 sayılı Yasanın muhtelif maddeleri uyarınca hakkında haciz uygulanır. Bankadaki parasına, maaşının belli bir kısmına vs haciz gelebilir. Ancak emekli, dul, yetim aylıklarına haciz uygulanmaz.  

Haciz işlemine başlanabilmesi için öncelikle amme borcunun ödeme emri ile takip edilmesi ve ödeme emrine ilişkin Yasada belirtilen sürecin tamamlanması gerekmektedir. Bu süreç ödeme emrinin usule uygun tebliğ edilmiş olması ve bu sürede borcun tamamının ödenmemesi gerekmektedir. Olası bir durumda ödeme emri ile tebliğ edilen borcun bir kısmı ödenmişse ödenmeyen kısım hacze konu olur. Yani birinci taksiti öder ama ikinci taksiti ödemezseniz ikinci taksit için önce ödeme emri, sonrasında hâlâ ödenmemişse haciz gelir.

Murat Batı kimdir? 

Prof. Dr. Murat Batı, 14 Aralık 1974 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Lisansını Ankara Gazi Üniversitesi'nden, yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi'nden, doktora derecesini "Türev Araçların Vergilendirilmesi" teziyle 2012 yılında İstanbul Üniversitesinden aldı.

Mali hukuk alanında 2016 yılında doçent, 2022 yılında profesör kadrosuna (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi) atandı. 

Çok sayıda üniversite, banka, belediye ve profesyonel şirkete, özellikle vergi hukuku alanında eğitimler verdi; hukuk ofisleri ile YMM ofislerine danışmanlık yaptı.

"Vergi Hukuku (Genel Hükümler)", "Muhasebe Hileleri ve Vergiden Kaçınmanın Türk Vergi Mevzuatındaki Yasallığı", "Türk Vergi Sistemi" kitapları yayımlandı; 60'tan fazla ulusal ve uluslararası akademik yayında makale ve kitap bölümü yazdı.

Kısa bir süre Cumhuriyet, Dünya ve BirGün gazetelerinde konuk yazarlık yaptı. Eylül 2020'den itibaren T24'te yazmaya başlayan Murat Batı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

Yazarın Diğer Yazıları

Sosyal medya fenomenleri maliyenin takibinde

Şimşek, özellikle sosyal medya fenomenleri ve Polat’lar gibilerin servetinin denetlenmesi, kaynağının tespiti adına talimat verdi

Vergi Denetim Kurulu, müfettişlerin özlük haklarını çözemediğinden her geçen gün kan kaybediyor…

Özellikle son dönemlerde sosyal medya fenomenlerinin, kara para aklayıcılarının ve bilumum yasa dışı faaliyetlerinin ülkede cirit attığını da düşünürsek vergi denetim kurulunun ivedilikle güçlendirilmesi gerekmektedir

Şimşek'in IBAN'ları denetleme planı

İncelenen kişi gelen parayla birlikte o ürüne ilişkin fiş/faturayı düzenlediğini ispatlarsa sorun yok ancak aksi durumda cezalı işleme maruz kalacak