TARİH

08 Mayıs 2022

'Karganı Bağışla': Sait Faik'in mektuplarında edebiyat hikâyeleri

Edebiyatın kurmaca metin yazarlarının gizli dünyası için onların anı, günlük ve mektup türündeki yazılarının bir tür ipucu oldukları söylenebilir

Devamını Oku

TARİH

24 Nisan 2022

'Dünya Sanat Günü' ve sanata ayıracak zamanı kalmayan dünya

Modern zamanların "çıkar" odaklı dünyasında, ütopya masalı okuyunca sanata kulağını tıkayanlardan ilkinin, birlikte yaşadığımız 'dünya' olduğunu düşündüm. Dünya, kulaklarını tıkadı, "sanat günü" kutlandı ve hemen ardından dünya; silahları, bombaları, banka hesaplarını, yeni savaş stratejilerini konuşmaya başladı bile

Devamını Oku

TARİH

10 Nisan 2022

Ukrayna ülkesinin semaları ve Gogol'ün 'çayırkuşu'

Dünyanın edebiyatına adını yazdırmış yazarın ölümünden bunca zaman sonra, semalarında çayırkuşu yerine dumanların yükselip mermilerin uçuştuğu bir Ukrayna ve bu hengâmede savaşan iki ülkenin hiçbirinde adı hiç mi hiç anılmayan Gogol…

Devamını Oku

TARİH

27 Mart 2022

'İnsanın En Güzel Tarihi' içinde, insanın 'dil' ve 'sanat' ayrıcalığı

İlgi alanı her ne olursa olsun 'ilgili kişi' okumamış ise "Öndeyiş" yazısı şu cümlelerle açılan İnsanın En Güzel Tarihi kitabını görmezlikten gelemez derim: "Ve aniden insan… Çok uzun zaman yok ki, günün birinde, bu garip hayvan hemcinslerinin arasından sıyrıldı. Doğadan koptu, onu istila etti, aştı, ona başka bir biçim verdi; çifti, aileyi, toplumu icat etti; ve erki, aşkı, savaşı da… Neden? Onun bu keşif zihniyeti, fethe susamışlığı nereden geldi? Evet, niçin insan? Bu olduğumuz duruma nasıl geldik?"

Devamını Oku

TARİH

13 Mart 2022

Edebiyat ile siyaset ilişkisinde Kemal Tahir ve Yaşar Kemal adlarıyla oyun kurmak

Bugünün bizdeki parti liderlerinin az sayıdaki okumuş yazmışlarından biri Perinçek'in, Kemal Tahir'i "Devlet Ana" ile Yaşar Kemal'i de "eşkıya" ile anması tesadüf olamaz. Bilelim ki sövücüleri yanıldı, Yaşar Kemal'in romanları edebiyat zamanının elinden tuttu ve yürüyor

Devamını Oku

TARİH

27 Şubat 2022

Sabahattin Ali 115 yaşında

Edebiyat sanatçılarının değerini bilmenin, onların yazdıklarını okuma yoluyla olmasına yönelik düşüncem, Sabahattin Ali için de geçerli elbette. Anton Çehov'un deyişiyle "ebedi bir yetim, bir sürgün ve bir günah keçisi, savunmasız bir çocuk" olan yazarı, kendi yazdıklarından başkası daha iyi anlatamaz

Devamını Oku

TARİH

13 Şubat 2022

İbrahim Müteferrika, matbaa ve Müteferrika'nın 290 yıllık kitabı

Tanpınar'a göre "Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi'nin 'Paris sefâretnâmesi' ile başladığı işi, daha hususi bir sahada inkişaf ettirdikten başka, toptan bir değişmenin misalini vererek, imparatorluğun ve Müslüman şarkın kurtulmasının tek çaresini göstermiş olur" dediği Müteferrika'nın Usûlü'l-hikem fî nizâmü'l-ümem risalesi, "Avrupalılaşma hareketinin beyannâmesi addedilmesi lazım gelen" bir kitaptır

Devamını Oku

TARİH

30 Ocak 2022

Edebiyat okulunun yeni ders kitabı: Söz ve Yazı

Kadim söyleyişle yazının ustası bir yazar, son sözünü söyleyip güvenli limanına dönebilmiş denizcinin mutluluğuyla bize Söz ve Yazı kitabını armağan etmiş, okuyarak "düşünceyi diriltmek" görevimizi aksatmamış olalım biz de

Devamını Oku

TARİH

16 Ocak 2022

Yokülke diyarında yokinsan: Âlemin özü ve varlıkların gözbebeği olmak…

Değer bilmemiş toplumda âlemin özü ve varlıkların gözbebeği olan kişi ile okunmamış kitap bezerdir, onların varlıklarıyla yoklukları aynıdır, anlamsızdırlar yani. Cemiyet mensubu olunca 'fert' olmaktan çıkan Sunuhi Bey, her birimizin adına modern trajedide rol alır: "İnsan bu yaştan sonra ne için yaşar? Rahat etmek için yaşar. Vicdanı rahatsız olan rahat edebilir mi?"

Devamını Oku

TARİH

02 Ocak 2022

Mutluluğu bulmak ve bulunca konum atmak

Arayan herkesin bulamayacağı, buna karşılık bulanların ise her zaman arayanlar olduğuna dair yaygın bir kanı vardır bizde. Bulmak tanımının ilk karşılığına bakılırsa aramadan da bulabiliriz mutluluğu. İkinci tanıma göre ancak kendi emeğimizle elde edilen bir şey olarak mutluluğun sahibi olabiliriz

Devamını Oku

TARİH

19 Aralık 2021

Rilke: "René" ile "Rainer" adları arasında yersiz yurtsuz bir şair

Yaşamını iki ayrı yüzyıla eşit ölçüyle dağıtmış Rilke'nin, 4 Aralık 1875'te doğduğu Prag dışındaki mekânlarını harita üzerinde çizgilerle belirlemeye kalkışsak elimizdeki harita olmaktan çıkardı herhalde. Almanya, Avusturya, Rusya, Fransa, İsviçre, İtalya, İsveç, Macaristan, Danimarka, Tunus, Cezayir, İspanya durakları, Aytaç'ın, "bir yerde kalmak sözü Rilke için asla süreklilik ve yerleşiklik anlamında kullanılamaz" yargısını doğruluyor

Devamını Oku

TARİH

05 Aralık 2021

Roman adı olmaktan çıkıp yaşam biçimine dönüşen sözcük: Körleşme

İçeriği her geçen gün boşaltılan dünyanın körleşme süreci, bunca 'bilgi' çokluğuna karşın doğal akışını sürdürüyor. Yakınımızdan, dünyanın algılayabildiğimiz en uzağına baktıkça yaşadığımız gerçek budur, farkında olmadan her birimizin körleştiğinin de gerçeğidir bu

Devamını Oku