TARİH

14 Ocak 2024

Zafer Gençaydın resmi üzerine: Bir bakışın içeriği

Zafer Gençaydın'ın sanatının merkezinde insan, doğa ve toplumsal olaylar vardır. Bunların tümü de yaşamın devinimi ve dramatik boyutlarıyla yansır resimlerine. Zafer Gençaydın için resim, kişinin el yazısı gibidir ve iç dünyasının katıksız dışavurumudur. Bilinçdışı tavırla bilinçli bir yaklaşım onun sanatının özünü verir

Devamını Oku

TARİH

23 Ekim 2022

Resimlerin palimpsesti

İster yazılardan isterse de görsellerden meydana gelmiş olsun, çok katmanlı imge yaratma dürtüsü bir palimpsest metaforudur… Bir teknik kavram olarak anlam dünyamıza dahil olan palimpsest zamanla farklı disiplinlerde yeni anlamlar kazanmış, arkeolojide, mimaride, edebiyatta ve resimde sıkça atıfta bulunulmuştur…

Devamını Oku

TARİH

22 Kasım 2020

İçgüdüsel iştah ya da bölünmüş benliğin gelgitleri; Zuhal Baysar'ın son sergisi üzerine

Baysar da yarattığı çift zamanlı ikili yapıntılarına belli kodlar (olay, gösterge, im, iz, işaret, simge gibi) vererek, yeni anlamlar üretebilmeleri için izleyicisinin belleğine ve imgelemine kapı aralıyor

Devamını Oku

TARİH

26 Temmuz 2020

Yalan sahnesinde sanat: Post-truth üzerine

Sanatın gerçeği; kaynağı yalan da olsa mitten gelen, zamanla birçok bağlamla kimlik kazanan ve kitleselleşen sanatsal bir duruşu tanımlar. Elbette sanatın uydurması, safsatası, başka bir deyişle "yalan"ı, yalan sözcüğünün pejoratif tanımlarından öte bir anlamdadır

Devamını Oku

TARİH

12 Nisan 2020

Gülmenin sessiz imgeleri

Schiller'in; "insan ancak oyun oynadığı zaman tam anlamıyla insandır" sözü estetiğin ve sanatsal yaratımın doğasını verir. Gülme de demokratik ortam güçlendikçe olağanlaşır ama eleştirel gücünden hiçbir şey kaybetmez

Devamını Oku