Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi bilgilendirmede değişiklik

12 Nisan 2021 16:13

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), gerçek kişi ticari işletmeleri ile tüzel kişi müşterilerin ticari kredi bilgilerini içeren “Ticari Nitelikli Kredi” (KRM) hizmetine ilişkin bildirimlerinde, bugün itibarıyla "aylık"tan, "günlüğe" geçildiğini açıkladı.

TBB'den yapılan açıklamada, "Bu sayede, müşterilerin üyelere olan borç ve ödeme bilgileri günlük olarak izlenebilecek ve değerlendirilebilecektir" denildi.

TBB açıklamasında, TBB Risk Merkezi'nin kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca (BDDK) uygun görülen finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini topladığı anımsatıldı ve "Risk Merkezi aynı zamanda risk bilgilerini üyeleriyle ve gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ve üçüncü gerçek kişilerle paylaşmaktadır" denildi.

Buna göre, TBB Risk Merkezi aşağıdaki başlıklarda bilgi toplayıp, paylaşıyor:

  • - Kredi Limit-Kredi Risk-Tasfiye Olunacak Alacak Bilgileri (KLKR)
  • - Bireysel Nitelikli Kredi Bilgileri (KRS)
  • - Ticari Kredi Bilgileri (KRM)
  • - Çek ve Senet Bilgileri
  • - Yabancı Para Kredi ve Gelir Bilgileri
  • - Türev İşlem Bilgileri
  • - Kredi Sigortası (Alacak Sigortası) Bilgileri
  • - Derecelendirme Not Bilgileri

Bunlardan “Çek, Senet Bilgileri” ile “Bireysel Nitelikli Kredi ve Kredi Kartı” uygulamalarının bir süredir günlük bazda sunulduğu belirtilen TBB açıklamasında, yeni uygulamaya ilişkin şöyle denildi:

"Gerçek kişi ticari işletmeleri ile tüzel kişi müşterilerin ticari kredi bilgilerini içeren 'Ticari Nitelikli Kredi' (KRM) hizmetinde de 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren aylık bildirimden günlüğe geçilecektir. Bu sayede, müşterilerin üyelere olan borç ve ödeme bilgileri günlük olarak izlenebilecek ve değerlendirilebilecektir."