Gündem

Kürt ebeveynlerin 4'te 3'ü Kürtçe’nin Türkçe ile birlikte resmî dil olarak kabul edilmesini talep ediyor

Rawest, 'Ebeveyn ve Çocuk Arasında Ana Dilin Durumu' araştırmasını yayımladı

21 Şubat 2020 11:24

Rawest Araştırma, Kürt ebeveynlerle yaptığı 'Ebeveyn ve Çocuk Arasında Ana Dilin Durumu' araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre görüşülen ebeveynlerin 4'te 3'ü Kürtçe’nin Türkçe ile birlikte resmî dil olarak kabul edilmesini talep ediyor.

Rawest Araştırma, Eylül-Ekim 2019 tarihlerinde aralarında Diyarbakır, Mardin, Urfa, Van, Ağrı, Bingöl, Şırnak ve Tunceli’nin de bulunduğu 8 il, 25 ilçede yaptığı 'Ebeveyn ve Çocuk Arasında Ana Dilin Durumu' araştırmasının bulgularını paylaştı. Rawest'in araştırmasına göre ebeveynlerin çoğu Kürtçeyi biliyor, hiç bilmeyenlerin oranı ise yüzde 6 civarında.

Araştırmada ebeveynlerin büyük çoğunluğu çocuklarının Kürtçe öğrenmesini istediğini belirtirken, her 4 kişiden 1’i çocuğunun Kürtçe öğrenmesi için herhangi bir çaba sarf etmediğini söyledi. 

Ebeveynlerin kendi aileleri ile iletişimde ana dili kullandıklarını, çocukları ile iletişimde ise Türkçeyi tercih ettiğini belirtti. Çocukları ile anadilde iletişim kuranların oranı sadece yüzde 13.

Araştırmaya katılan ebeveynlerin büyük çoğunluğu çocuklarını Kürtçe eğitimin olduğu bir okula göndermek istediklerini söyledi. Ebeveynler, kullanımı ciddi oranda azalan Kürtçe’nin eğitim ve bürokraside yer alması gerektiğini söylüyor.