Enerji dönüşümü senaryosu

Enerji dönüşümü senaryosunda ise ​​​​​​​tüm ülkelerin enerji dönüşümünü 2026 itibarıyla hızlandırması, 2050 itibarıyla kömürün bir enerji kaynağı olarak portföyden çıkarılması ve birincil enerji kullanımında petrol ve gazın payının sırasıyla yüzde 5 ve 10'a gerilemesi öngörülüyor.

Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefiyle uyumlu olan senaryoda, küresel ekonomik büyümenin ilk olarak yıllık 0,2 ve dönüşüm sürecinin sonuna doğru ise 0,6 puan düşmesi bekleniyor.

Söz konusu düşüşün OECD bölgesinde daha ılımlı, gelişmekte olan G20 ülkelerinde ise daha keskin olacağı tahmin ediliyor.

Enerji dönüşümünün sağlanması için düşük karbonlu elektrik üretim kapasitesinin ülkelere göre değişerek 2,5 ila 25 kat artması gerekiyor. Yeni düşük karbonlu elektrik kapasitesi yatırımlarının 2025'ten sonra OECD ülkelerindeki GSYH'nin ortalama yüzde 1'ine ve G20'deki gelişmekte olan ülkelerde GSYH'nin yüzde 2,5'ine denk geleceği hesaplanıyor. ​​​​​​​