Ekonomi

Maliye’den şirketlere hacker uyarısı!

Söz konusu ödeme Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları'nda indirilebilecek giderler arasında sayılmıyor

15 Nisan 2024 09:28

Hacker saldırısına uğrayan bir şirkete Maliye’den de kötü haber geldi. Mal almak için Fransa merkezli bir şirketle anlaşan şirket, ödeme yaparken Hacker’ların saldırısına uğradı. Yanlış yere ödeme yapan şirket, bu ödemeleri indirim konusu yapıp yapamayacağını Maliye’ye sordu. Ancak Maliye indirimin mümkün olmadığını bildirdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, söz konusu şirkete verilen yanıtta, gelir vergisi yasasında safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderlerin sayıldığı belirtilerek, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceğinin hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilebilmesi için yapılan genel giderlerin matrahtan indirilebilmesi için giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderin keyfi olmaması, yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması (fatura, fatura yerine geçen vesikalar gibi) ve yasal kayıtlarda izlenmesi gerektiği hatırlatıldı.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bu hatırlatmaları yaptıktan sonra, “Bu hüküm ve açıklamalara göre, satıcı firmanın mailinin şüpheli şahıslarca (hacker) ele geçirilmesinden dolayı sahte banka hesabına şirketinizce yapılan ödemelerin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında indirilebilecek giderler arasında sayılmadığından, kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır” yanıtını verdi.