Gündem

"Hiçbir siyasi partinin belirlediği siyaset üzerinden hekimlik yapmayız"

TMMOB İstanbul İKK Sekreteri: Hedef alınmamızın sebebi iktidarın kurmak istediği rant imparatorluğuna karşı mücadele

09 Şubat 2018 11:42

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısında Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği'nden Türk ve Türkiye isimleri çıkartılsın açıklamasına meslek örgütlerinden tepki geldi. TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevhair Efe Akçelik, “Hedef alınmamızın sebebi mevcut olan iktidarın kurmak istediği rant imparatorluğuna karşı mücadele” dedi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç ise "Hiçbir siyasi partinin belirlediği siyaset üzerinden de hekimlik yapmayız. Son yıllarda siyasetin aşırı saldırısıyla karşı karşıyayız" yorumunda bulundu. 

Evrensel'den Eylem Nazlıer, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç, meslek odalarının görevinin, “Kendi meslek mensuplarının özlük haklarının savunmak, mesleğin etik ve doldurucu kurallar içerisinde icra edilmesi için meslek mensuplarını denetlemek” olarak özetledi.

Meslek odalarının anayasal birer kuruluş olduğunu söyleyen İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, “Meslek mensupları arasında ya da hastalarla, meslektaşlarımız arasındaki sorunlar ortaya çıktığı zaman bunların hukuksal değerlendirmesini yapmak. Bu konuda  hekimlerin etik dışı davranışları varsa buna yönelik cezalar vermek. Sağlık alanının bir ticaret alanı olarak görülmemesi gerektiği yönünde hem üyelerini bilgilendirme hem de üyeleri denetleme yetkisi vardır” dedi.

"Önümüzde seçim var, manipüle etmek istiyorlar"

Mengüç, “Odaların kaldırılması gibi bir şey düşünülemez. Uluslararası boyutlarda diğer ülkelerin temsilcilerinin yarın öbür gün geldiğinde kiminle muhatap olacak. Hangi dernek muhatap alınacak. Bütün modern devlet yapılarında hepsini kucaklayan bir temsiliyet zorunluluğu vardır. Dünya Tabipleri Birliği ile ilişkileri kim devam ettirecek? Dünya sağlık örgütüyle direk ilişkiler kimin üzerinden, hangi dernek üzerinden yapılacak? Arka planında ciddi sıkıntılar yaratacak. Hiçbir siyasi partinin belirlediği siyaset üzerinden de hekimlik yapmayız. Son yıllarda siyasetin aşırı saldırısıyla karşı karşıyayız. Bu düzenlemelerin altında yatan temel neden yıllardır yandaş görünen kişilerin bu seçimleri kazanamamış olması. Bizim önümüzde seçim var. Bu seçimi manipüle etmek istiyorlar. Bu saldırılar bunun için” dedi.

"TMMOB rantın yanında değil de rant karşısında durur"

TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevhair Efe Akçelik ise “Türkiye’de mesleğini icra eden, imza yetkisine sahip olan mühendis, mimar, şehir plancılarının TMMOB’ye üye olması Anayasa’ya göre zorunludur. Öncelikle mesleki eğitimlerden, meslek haklarının korunmasına kadar çok geniş kapsamlı çalışma eksenimiz var. Hedef alınmamızın sebebi de mevcut olan iktidarın kurmak istediği rant imparatorluğunu karşı hukuki ve yayınladığımız raporlarla mücadele etmemizdir. 

Asıl tehlikenin farklı bir birlik ve farklı bir mesleki grup kurulması olduğuna dikkat çeken  Akçelik, “Bu toplumu kutuplaştıran bir sonuca ulaştıracak. Her cemaat, her tarikat, her görüşe sahip olan insan kendi odasını kurarak rant devşirmeye çalışacaktır. Dolayısıyla zorunlu üyeliğin kaldırılması ya da farklı odaların kuruluşları farklı sıkıntılara yol açacaktır. Biz halk için mühendislik yapan, halk için çalışmalar yapan bir kurumuz. TMMOB örgütlülüğü bunun için çalışır. Rantın yanında değil de rant karşısında durur. Herhangi bir gelir beklentimiz olmadan yararlı tarafsız kamusal objektif denetimler yapmak. Bu işi biz halk için yapıyoruz. Örneğin asansör kazaları olmaması için TMMOB’den başka bunu yapan herhangi bir kurum da yoktur.”

"Ülkedeki kazanımların arkasında meslek birlikleri var"

Türkiye’de meslek odalarının kamu yararının ve demokrasinin gelişimi sürecinde önemli rol üstlendiğini söyleyen Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu şunları söyledi: “Ülkedeki bir takım kazanımlardan söz edilecekse, bu kazanımların arkasında meslek birlikleri vardır. Bu kazanımların güvencesi olmuştur. İktidar bütün bu kazanımları ortadan kaldırırken gerici ve rant amaçlı kendi iktidarını gerçekleştirme önünde engel olarak görmektedir. Bu yüzden 15 yılı aşkın bir süredir meslek birliklerine karşı bir savaş ilan edilmiştir. Özellikle çevreye, kültür, doğa değerlerine duyarlı olmayan toplumsal yararı yok sayan kentsel dönüşüm adı altında yürütülen politikalar önünde en önemli engel olarak meslek birliklerini görmektedir. Mimarlar odası olarak nitelikli kentleşme, güvenli yaşam çevrelerinin oluşturulması, depreme, doğal afetlere karşı güvenli yaşam çevrelerinin oluşturulması, herkesin eşit , hızlı, bedelsiz bir şekilde kamu hizmetine erişimin sağlanması gibi çabalarımız var. Bu çabalarımız iktidarı rahatsız etmektedir. Meslek odaları uluslararası meslek örgütlerinin önemli birer üyeleridir. Aynı zamanda Anayasa’nın 135. maddesi ve diğer ilgili maddeleriyle çalışmaları örgütlülükleri ve gelecekleri güvence altındadır. Bakanlar kurulu kararıyla ya da kanun hükmündeki kararnamelerle torba yasa marifetiyle Anayasa’nın hükümleri ve hukuk ortadan kaldırılamaz.”