Sağlık

Çocuk doktoru bulmak zorlaşacak

Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrah kadroları doldu; pediatri bölümünde ciddi kayıp var

05 Haziran 2024 09:39

TUS sonuçlarına göre çocuk başta olmak üzere kadın doğum ve cerrahi gibi bölümler yine çok tercih edilmedi. Hekimler ‘‘Önümüzdeki yıllarda ne ameliyat edecek cerrah ne çocuğumuza bakacak hekim bulacağız’’ diye konuştu. 

Çocuk hastalıkları ve sağlığı bölümü kadrolarının büyük bölümünün boş kaldığı, bunu çocuk cerrahisi, genel cerrahi, acil tıp, kadın doğum, iç hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi gibi gibi bölümlerin izlediği görüldü. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrah, ortopedi, fizyoloji, psikiyatri, göz hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, deri ve zührevi hastalıklar gibi branşlar ise yüksek puanlarla kadrolarını büyük oranda kapattı.

BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, tabip odaları ve hekimler, özellikle iş yükü, nöbet fazlalığı, ekonomik ve özlük haklarının yetersizliği, şiddet, malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) dava gibi durumların tercihleri etkilediğini belirterek "Özellikle pediatri ve cerrahide kan kaybı sürüyor. Bu durum kamu hastanelerinde ciddi sorunlara yol açacak" dedi.

2023 yılında TUS 2. dönem sonuçlarında çocuk cerrahisinde yüzde 62, pediatride yüzde 60, beyin cerrahisinde yüzde 41, acil tıpta ise yüzde 34, dahiliye kadrolarının yüzde 33’ü boş kalmıştı. 2024 TUS 1. dönemde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Bazı hastanelerde özellikle çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümlerinde açılan kadrolar hiç dolmadı. Pediatri alanında yaşanan bu tablo endişeleri de beraberinde getirdi.

"Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü çok zevkli bir branştır ama nöbetleri ağır geçiyor"

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Son bir kaç TUS’ta benzer tablo yaşanıyor. Maalesef pediatride ciddi bir kan kaybı var" dedi.

Bu durumun pek çok nedeni olduğunu söyleyen Çokuğraş, "Uzun yıllardan gelen mecburi hizmetten tutun da ağır nöbetleri sayabiliriz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü aslında çok zevkli bir branştır ama nöbetleri ağır geçiyor, hekimlere yönelik şiddetin boyutu artıyor. Bir de malpraktis davaları var, bu bizim çok canımızı yakıyor. Birkaç tane hekim arkadaşımız var ki çok ağır tazminatlara mahkûm oldular. Normalde yaşama şansı olmayan 600-700 gramlık bebekleri yaşatıyoruz ama bu çocuklarda birtakım hasarlar kalabiliyor. Bu nedenle hekimlere ciddi davalar açılıyor. Bu durum tercihleri etkiliyor. Ayrıca insanların daha kolay diyebileceğim, nöbetleri daha hafif olan, risk alınmayan cildiye gibi branşlara yöneliyorlar" diye konuştu.