Doğan Hızlan ile sansür üzerine...

“Kitabın, müziğin ve her şeyin... sansürle terbiye edilmesinden yana değilim. Yasaların içine bunun konmasından yana değilim. Sanatın kendi kuralları, iyi veya kötü diye tayin eder. Ama bunu bir siyasetin tayin etmesi hiçbir zaman kabul edilemez.”

14 Nisan 2016 13:51