"Acaba ben anneannemi görmek için mi bu romanı yazdım?"

Emine Sevgi Özdamar, roman yazma sürecini ve peşine düştüğü aile hikâyelerinin yazınına etkisini anlatıyor...

28 Haziran 2016 15:28