Gündem

Yabancı ticari yatlara Türkiye karasularında ticari faaliyet yapmalarının önünü açan yasa teklifi kabul edildi

Türk bayraklı yatlar yabancılara kiraya verilebilecek

08 Nisan 2021 07:10

AKP'li milletvekillerinin Meclis’e getirdiği yabancı ticari yatlara Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'den oluşan Türkiye karasularında ticari faaliyet yapmalarının önünü açan yasa teklifi TBMM Bayındırlık Komisyonu'nda MHP'li milletvekillerinin de oylarıyla kabul edildi.

TBMM Bayındırlık Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen teklif, Kabotaj Kanunu'nda değil, 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nda değişiklik yapıyor. Teklifin 11 ve 24'üncü maddelerine göre, ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine izin verilebilecek.

Türk bayraklı yatlar yabancılara kiraya verilebilecek

Ayrıca Türk bayraklı yatlar yabancılara kiraya verilebilecek. İzin verilen yatlardan boyutlarına göre 200 bin ile 400 bin lira arasında değişen tutarda harç alınacak.

Söz konusu kan un teklifi Atatürk'ün 1926 yılında çıkardığı ve Türkiye'nin deniz, göl ve akarsularında sadece Türk vatandaşlarına ait gemilerin ticaret yapmasına ve buralarda sadece Türk vatandaşlarının çalışmasına izin veren Kabotaj Kanunu ‘nu delmekle eleştiriliyor.

Osmanlı Devleti kapitülasyonlarla yabancı ülke gemilerine deniz ve göllerimizde ticaret yapma ayrıcalığı vermiş, ancak 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'yla bu ayrıcalık kaldırılmıştı. 1926 yılında çıkarılan Kabotaj Kanunu ile tüm deniz, göl ve akarsularda mal ve yolcu taşıma hakkı sadece Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilmesi şartı hayata geçirildi. Kanun 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.