Gündem

Validebağ Korusu’nun geleceği için İstanbul Planlama Ajansı yol haritasını paylaştı

22 Eylül 2021 12:24

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Validebağ Korusu’nun geleceğine ilişkin politika belgesi yayımladı. Belgede Validebağ Korusu’nun mevcut sorunlarının çözümüne ilişkin 'bütünleşik koruma ve planlama’, ‘katılımcı yönetim ve şeffaflık’, ‘ekolojik hassasiyet’, ‘önleyici koruma’ ve ‘afetlere karşı dayanıklılığın artırılması’ başlıklarından oluşan çözüm önerileri yer alıyor.

İlgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapan İPA, 5 Eylül tarihinde 'Validebağ’ın Geleceği Çalıştayı'nı düzenledi. Sivil toplum, siyasi temsilciler, yerel yönetimler, akademisyen ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen çalıştayda Validebağ Korusu’nun mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Ayrıca 7 Eylül tarihinde İstanbul Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen forumun çıktıları da belge kapsamında değerlendirildi.

Ekosistem temelli yönetim planı çerçevesinde öneriler hazırlandı

İstanbul’un tarihi ve ekosistemi açısından büyük önem taşıyan Validebağ Korusu için “bütünleşik koruma ve planlama”, “katılımcı yönetim ve şeffaflık”, “ekolojik hassasiyet”, “önleyici koruma” ve “afetlere karşı dayanıklılığın artırılması” olmak üzere beş ana başlıkta temel sorunlar ve bunların çözüm önerilerine dair öneriler hazırlandı. Bu öneriler arasında;

  • -Ekosistem temelli yönetim planı / strateji belgesi hazırlanması
  • -Bütünleşik ve Erişilebilir Envanter Çalışması yapılması
  • -Kültürel peyzaj analizi çalışması yapılması
  • -Taşıma kapasitesinin belirlenmesi
  • -Koruma Amaçlı İmar Planları hazırlanması
  • -Ziyaretçi yönetim planı oluşturulması
  • -Koru’daki etkinliklerin kısıtlanması

gibi başlıklar yer alıyor.

Katılımcı yönetim ve şeffaflık esası

Validebağ Korusu’nun yönetimine ilişkin olarak strateji belgesinde koordinasyon kurulunun oluşturulması, bilgilendirme ve danışma sistemi kurulması ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik de öneriler bulunuyor.

Ekolojik hassasiyet ve kültür varlıkları yönetiminde önleyici koruma yaklaşımı

Belgede, Yaban hayatın devam ettiği, biyolojik çeşitlilik açısından zengin ve kuş göçleri için önemli bir yeşil alan olan Validebağ Korusu’nun bu özelliğini kaybetmemesi için atılması gereken adımlar belirlendi. Flora bakım yönergesinin hazırlanması, ekosistem temelli amenajman planının yapılması, Anıt ağaç özelliği taşıyan ağaçların tescillenmesi, Kirlilik için yağmur suyu hattında periyodik kontrol, atıksu hatlarının bakımı, Derenin korudan çıkış yapısının düzenlenmesi , Sokak hayvanlarının bakımı, Patika ve yolların azaltılması, Koru aydınlatma master planının yapılması ve Koru’da sürdürülebilir malzemelerin kullanılması gibi öneriler yer alıyor.

Belgede ayrıca Koru’da bulunan 11 kültür varlığının korunmasına ilişkin de öneriler bulunuyor. Kültür varlıklarının kullanımına yönelik periyodik denetimlerin yapılması, Korudaki kültür varlığı yapıların periyodik bakım ve onarımlarının yapılması, Tescilsiz yapıların niteliklerinin değerlendirilip tescile değer görülenlerin tescillenmesi, Restorasyon ve fiziki müdahalelerde ekolojik hassasiyet, Kültür varlığı yapıların mevcut kullanım kararlarının uygunluğunun analiz edilmesi, uygun olmayan faaliyetlerin durdurulması, Koru’daki tarihi çeşmenin onarımı ve çevre düzenlemesi; Koru’nun önündeki otopark alanının kaldırılması gibi öneriler bulunuyor.

 “Kentlerimizin ekosistemini korumak ve afetlere karşı dayanıklı hale getirmek dışında bir seçenek yok”

Belgede afetlere karşı dayanıklılık başlığı altında Yangın risklerini tespit edilmesi çalışması yapılması, Yangın eylem planı oluşturulması, Yapılar için yangın planları ve denetleme çalışması yapılması, Yangın risklerinin önlenmesine yönelik kullanıcı bilgilendirmesi, Deprem risk tespiti çalışması, Afet durumunda acil kullanımlara yönelik çalışma yapılması önerileri yer alıyor.

Hazırlanan strateji belgesinin önemini vurgulayan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan: “Bir şehir plancısı olarak ifade etmeliyim ki, bugün kentlerimizin ekosistemini korumak ve afetlere karşı dayanıklı hale getirmek dışında bir seçenek yok. Aksi takdirde İstanbul’u geleceğe hazırlamamız ve güçlendirmemiz mümkün değil. İlgili ve yetkili tüm kurumlar konuya bu hassasiyet ve bakış açısıyla yaklaşmalı” dedi.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz aylarda Validebağ Korusu’nu ziyaret etmiş ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) koordinasyonuyla ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelinerek konuyu ortak ele alacaklarını belirtmişti.

TIKLAYIN - İmamoğlu, Validebağ'da yaşam savunucuları ile buluştu: İBB’den izin almadan hiçbir imalata girilemez; kararlı olacağız