Eğitim

Uğur Okulları Bölüm Başkanları bu yılın örnek LGS sorularını değerlendirdi

İSTANBUL, (DHA)- Uğur Okulları Bölüm Başkanları milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı 2019 Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) yayımlanan örnek sorularını değerlendirdi

25 Ekim 2018 19:25

İSTANBUL, (DHA)- Uğur Okulları Bölüm Başkanları milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı 2019 Liseye Geçiş Sınavı\'nın (LGS) yayımlanan örnek sorularını değerlendirdi.

LGS örnek sorularının geneline bakıldığında, soruların anlaşılır fakat yoruma dayalı olduğu söyleyen Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, \"Tüm derslerin soruları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat ve kazanımlarına uygun. Soruların geneli öğrencinin sadece bilgisini değil okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü de sorgulayan sorulardan oluşmuş. Soruların başında verilen yönergeler, hazır bilgiyi kullanmayı gerektirdiğinden, öğrencilerin çözüme ulaşması kolaylaşmış. Liseye Geçiş Sınavı örnek sorularından varılan sonuç ise bu sınavda derslerini düzenli olarak takip eden, sorgulayarak öğrenme biçimini benimseyen ve bol kitap okuyan öğrencilerin başarılı olacağıdır\" dedi.

Soruların genel anlamda kazanıma uygun olduğunu belirten Uğur Okulları Türkçe Ortaokul Bölüm Başkanı Handan Büke, \"Bazı sorularda doğrudan kazanıma yönelik olmayıp birden fazla kazanımın bir arada değerlendirilmesi amacıyla (mantık sorusu) oluşturulmuş olup bir önceki LGS ‘deki içerikle benzerdir. Soruların bir kısmı 2 Haziran’da gerçekleştirilen LGS ile benzer, bir kısmı ise farklı.  Örneğin; görsel okuma önceki sınavda karşımıza çıkmamış, ancak bu yıl gerçekleşecek sınavda fazlaca değinildiğini gözlemliyoruz. Mantık soruları geçen yıl yapılan sınavda bir soru üzerinden sorulmuştu. Bu örnek sorularda ise mantık, birçok soruda hem birebir hem de sezdirme yoluyla verilmiş. Öncüllü soru geçtiğimiz yıllarda da sorulmuştu fakat bu sınav örneğinde öncülden hareket ederek, seçeneklerden bilgiyi yordama şeklinde sorulmuş. Sorular günlük hayatla ilişkilendirilmiş. Öğrencileri okuma, düşünme, analiz ve çıkarım yapmaya yönlendirmiş. Geçen yıla göre sorular daha uzun ve düşündürmeye yönelik. Direkt bilgiyi sorgulayıcı sorulara yer verilmemiş. Verilen bilgiyi kullanabilme becerisi üzerinde durulmuş. 2 Haziran’da yapılan LGS’ deki gibi bir metin ve buna ilişkilendirilmiş birden fazla soruyu kazanımıyla sorgulatan soru örneğine yer verilmemiş. Disiplinler arası sorulara yer verilmiş ve geçen yıl yapılan sınava göre daha zor\" diye konuştu.

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük örnek sorularının Milli Eğitim Bakanlığı\'nın sene başında yayımlamış olduğu kazanımlarına ve müfredatına uygun olduğunu dile getiren Uğur Okulları Sosyal Bilgiler Ortaokul Bölüm Başkanı Burcu Aksoy Sertkahya, \"Sorular, öğrencilerimizin sorumlu oldukları üniteler kapsamında. Örnek sorulardaki paragraflar genel olarak MEB’in 2 Haziranda yapmış olduğu sınavdaki paragraflar gibi uzun. Ancak 2 Haziran’daki sınavda; paragraflardan ne anladığımızı sorgulayan kolay sorular sorulmuşken, örnek sorularda paragrafta verilen bilgiyi analiz edip, yorumlayıp çıkarımda bulunarak ve öğrencinin kendi bilgilerini de ekleyerek çözebileceği, bilgiye dayalı sorular yer almış. Soruların, ezbere değil yorumlamaya ve bilgiyi kullanmaya yönelik,düşünmeye sevk eden, bilen ve bilmeyeni ayırt edici nitelikte olduğu görüldü. Ayrıca paragrafta yer alan cümleler açık ve net biçimde ifade edilmiş\" ifadelerinde bulundu.  

Örnek sorular incelendiğinde geçen sene sınav öncesinde yayınlanan örnek sorularla hem benzerlik hem de dikkat çeken farklılıklar bulunduğu söyleyen Uğur Okulları Yabancı Dil Ortaokul Bölüm Başkanı Hüseyin Ala, \"Yayınlanan birinci ve ikinci örnek sorular alışılmış soru tipidir. Bu sorularda neden-sonuç gibi cümle düzeyinde ilişkinin aranması ve birleşik cümle yapılarının kullanılması dikkat çekici. Üçüncü soru görselin tespitine dayalı, daha önceden de var olan soru tipidir ancak metnin uzunluğunda artış görülüyor. Dördüncü soru tamamen yeni bir soru tipi. İlk defa bir tabloyu bir diyalog takip etmiş ve burada geçen yıl görsel kullanılmadan sorulan diyalog sorusunun da görsel ve veri ile desteklendiği görülüyor.Beşinci soru alışılagelmiş bir soru tipi ancak yine görsel desteği bulunuyor. Konu dağılımları açısından ilk iki soruya birinci ünite Friendship, üçüncü  soruya üçüncü ünite Cooking, dördüncü soruya ikinci ünite Teen Life ve beşinci soruya yedinci ünite Tourism’den yer verilmiş\" diye konuştu.

Soruların MEB kazanımlarına uygun, yoruma dayalı hazırlandığını belirten Uğur Okulları Matematik Ortaokul Bölüm Başkanı Zuhal Namlısoy, \"Sorularda görselliğe önem verilmiş, bu durum yorum yaparken öğrencinin hayal etme gücünü harekete geçirmekte ve sorunun daha anlaşılabilir olmasını sağlamış.  Soru metninden önce yazılan yönergeler, öğrencilere konu ile ilgili hatırlatmalar yapıyor. Bunun yanı sıra yönergeler öğrencilerin sorunun çözümüne ulaşmasında yol gösterici oluyor. Sorular, öğrencinin hem bilgisini, hem dikkatini ölçüyor hem de soruyu doğru yorumlayabilme gücünü ortaya çıkarıyor. Sorular, 2017-2018 yılı LGS Sınavı ile karşılaştırıldığında sorularda çok daha anlaşılır, açık ve net bir ifade kullanıldığı görülüyor\" dedi.

Soruların Milli Eğitim Bakanlığı\'nın sekizinci sınıf müfredatına uygun olarak hazırlandığını dile getiren Uğur Okulları Fen Bilimleri Ortaokul Bölüm Başkanı Filiz Polat, \"Soruların 2018 LGS sınav soruları ile benzer olduğunu ancak sorularda okumaya ayrılan sürenin daha da kısaldığını görüyoruz. Sorularda yine görsellerin ve şekillerin ağırlıklı kullanıldığını  görüyoruz. Nerdeyse tüm sorularda şekil kullanılmış. Tablo ve grafik okuma, deney düzenekleri kurma, gözlemlerden sonuç çıkarma üzerine yoğunlaşılmış. Bazı sorularda ön bilgi ve tanımlar verilerek doğru sonuca ulaşılması sağlanmış. Ezberci eğitimden uzak, yorumlama yeteneğini geliştirmeye yönelik tarzda sorular olduğunu görüyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi birinci soruda güncel olaylardan örnek verilmiş\" ifadelerinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu örnek soruların tamamının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Müfredatına uygun olarak hazırlandığını ifade eden Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortaokul Bölüm Başkanı Muhammed Yasin Bekir, \"Yayınlanan sorular, bir önceki yıl gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavındaki sorularla büyük oranda benzerlik gösteriyor. Öğrencilerin okuma ve anlama becerisini ölçmeye yönelik sorular hazırlanmış. Soruların içerisinde direkt olarak bilgiyi sorgulayıcı tarzda sorulara yer verilmemiş. Örneğin; açıklanan soruların iki tanesinde öğrenciye belli metinler verilerek, öğrencilerden verilen bu metinleri okuması, anlaması ve yorumlaması istenmiş. Örnek sorular arasında yayınlanan diğer iki soruda ise belli ayet grupları verilerek, öğrencilerden bu ayetleri yorumlayarak çıkarımda bulunması istenmiş.Diğer bir soruda ise verilen ayetlerden hareketle öğrencilerin bilgi seviyesinin ölçülmesi amaçlanmış. Ayrıca ayetler arası değerlendirme yaparak öğrencilerden cevap vermeleri istenmiş\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir