Koronavirüs

Türk Tabipleri Birliği'nin Covid-19 risk anketi: Sağlık çalışanlarının yüzde 60'ı maske sorunu yaşıyor; yüzde 44'ü ise korunma eğitimi almamış

24 Mart 2020 14:16

T24 Haber Merkezi

Türkiye'de Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte sağlık çalışanları da risk altında. Türk Tabipleri Birliği Covid -19 salgınıyla ilgili yaptığı ankete dayalı risk değerlendirmesi raporunu yayımladı.

1820 sağlık çalışanının web tabanlı verdikleri yanıtlara göre "Yüzde 44’ü Covid 19 salgınında nasıl korunacağı konusunda eğitim almamış. Tıbbi maske, tulum ve koruyucu gözlüğe ulaşımda da sorunlar yaşanıyor. "

Ankete yanıt verenlerin büyük çoğunluğunu yüzde 76 ile hekimler oluşturuyor. Hekimlerin yüzde 59’u uzman, yüzde 31’i pratisyen, yüzde 10’u ise asistan hekim. Hekimleri yüzde 15 ile hemşire veya ebeler izliyor. Ayrıca diyetisyen, diş hekimi, eczacı/eczacı kalfası, laboratuvar teknisyeni, psikolog, radyoloji teknisyeni, sağlık teknisyeni, tıbbi sekreterler de ankete katılanlar arasında.

Sağlık çalışanlarının görev yaptıkları iller

Risk değerlendirmesi çalışmasına 74 ilden sağlık çalışanı yanıt veriyor. Yanıt verenlerin yüzde 25’i İstanbul ’da, yüzde 23’ü İzmir’de, yüzde 9’u Ankara’daki sağlık kurumlarında görev yapıyor. Bu üç ili sırasıyla Bursa, Mersin, Antalya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Artvin izliyor.

Yanıt verenlerin yüzde 69’u kamu, yüzde 31’i özel sağlık kurumlarında çalışıyor.

"Yüzde 44'ü salgından korunma konusunda eğitim almamış"

Yanıt verenlerin yüzde 48’inin çalıştığı kurumda Covid-19 için ayrı bir triaj( acil durum sıralaması) mekânı sağlanmamış. Yüzde 44’üne salgından nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim verilmemiş. 

"Tıbbi maske, tulum ve koruyucu gözlüğe erişimde sorun yaşanıyor"

Ankete yanıt veren sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanıma erişim sorunları da yüksek.

Ankete göre eldiven, önlük/forma, tıbbi maske, tek kullanımlık önlük/tulum, siperlik, gözlük ya da koruyucu gözlük ve N95 maske bulmada sorun yaşandığı ortaya çıkıyor. 

Yüzde 74'ü koruyucu gözlük, yüzde 71'i tek kullanımlık tulum, yüzde 60'ı tıbbi maske bulmakta zorluk yaşadığını söylüyor.

"Hasta oldukları halde çalışmak zorunda kaldılar"

Anketin bir diğer çarpıcı sonucu da şu:

"Sağlık çalışanları bulundukları bölümde çalışan sayısının arttırılmadığını, dönemsel de olsa hasta oldukları halde çalışmak zorunda kaldıklarını, çalıştıkları ortamda havalandırma ile ilgili sorun yaşadıklarını, gebelik, kronik hastalık ya da yaş nedeniyle risk grubunda olduğu halde risksiz yerde çalışma hakkını kullanamadıklarını, kişisel koruyucu donanımla ilgili sorunları üst yönetime rahatlıkla bildiremediklerini ve yoğun bir biçimde kaygıya ve korkuya neden olan sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Covid 19 salgını nedeniyle 102 sağlık çalışanı yönetime işten çekilme talebinde bulunmuştur."