Gündem

TTB, 'Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi'ni oy birliğiyle kabul etti

"Ne adaletin sarayları ne hastanelerin 5 dakikaya sığdırılmaya çalışılan sağlık hizmetleri kadınların sorunlarına çözüm olabiliyor"

05 Temmuz 2021 16:11

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ‘Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi’ hazırladı ve oy birliğiyle kabul etti. Yönergeyle; hekimlerin, meslektaşlarına veya üçüncü kişilere yönelik cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya bir başka temelde ayrımcılık göstermesinin engellenmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amaçlanıyor.

Yönergeyi hazırlayan TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu adına konuşan Aytül Tükel, “Çalışmalar, kadın sağlık çalışanlarının, maruz kaldıklarını şiddet olarak tanımlamadıklarını; sağlık alanında toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti tanımlamak konusunda hala direnç olduğunu gösteriyor” dedi.

Tükel, şöyle konuştu:

“Kendisine inanılmayacağından korkma, kendisini suçlama ya da damgalanma korkusu, kadınların yaşadığı şiddeti ifşa etmesinden kaçınmasına neden oluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısına sahip olmayan kişilerce yönlendirildiklerinde ifşa etmeleri zor olabiliyor ya da ifşa sonrası yürütülen süreçler de zorlayıcı ve travmatik biçime dönüşebiliyor. Cinsiyetçi şiddete maruz kalan kadınlara karşı mağdur suçlayıcılığı, çok yüksek oranlardadır. Ne adaletin sarayları ne hastanelerin 5 dakikaya sığdırılmaya çalışılan sağlık hizmetleri kadınların sorunlarına çözüm olabiliyor. Sunulan bu yönergenin amacı da tekrarlayan travmaları önleyebilecek, şiddete uğrayanı güçlendirecek mekanizmalar oluşturarak şiddetin açığa çıkmasını ve önleme araçlarının devreye girmesini sağlamak; şiddetin ortadan kaldırılması için etkin adımlar atmaktır."