Ekonomi

TOBB ve MÜSİAD'dan geri adım; yüksek faiz şikayetinden vazgeçtiler, enflasyonla mücadeleye destek verdiler

26 Ocak 2021 14:23

Geçtiğimiz günlerde yüksek faize karşı açıklama yapan TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği), bu kez TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) ve TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) ile ortak bir açıklama yaparak birincil önceliğin fiyat istikrarı olduğunu belirttiler.

"Küresel tedarik zincirlerinde ciddi aksamaların yaşandığı Covid-19 pandemisi sonrası normalleşme sürecinde, ekonomik büyüme ve istihdam için Türkiye’nin birinci önceliğinin fiyat istikrarı olduğuna inanıyoruz" denilen açıklamada, fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomide başlayan her canlanmanın kısa süreli olacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan yeni ekonomik reform gündemini çok yakından takip ediyor ve enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olmasını destekliyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bir kamu-özel sektör istişare sürecinin son derece faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Bu istişare süreci, tüm fiyatların serbest piyasa koşulları içinde oluşmasını gözeterek, küresel ve yerel fiyat dinamiklerinin sektörel bazda yakından izlenmesine ve ürün gruplarında görülen yapısal risklerin, maliyet dinamiklerinin ve arz-talep dengesizliklerinin tespit edilmesine katkıda bulunacak, böylece veriye dayalı politika tasarım sürecini destekleyecektir. İş dünyasında enflasyonla mücadelenin önemi ve fiyat istikrarının orta-uzun vadeli büyüme ve istihdam perspektifine olumlu katkısı konusunda farkındalığı artırmak için kurulacak bu istişare mekanizmasının son derece yararlı olacağına inanıyoruz.

Enflasyonla mücadelede başarılı olmamız için Merkez Bankası’nın ve ilgili kamu kurumlarının çabalarına tüm paydaşların destek vermesi gerektiğini biliyor, Covid-19 sonrası küresel toparlanma döneminde Türkiye’nin hak ettiği fiyat istikrarı hedefine hızla ulaşması için tüm katkıyı vermeye hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.”