Politika

TBMM yeni haftaya Lübnan tezkeresi ile başlayacak

Genel Kurulda, Gümrük Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi de ele alınacak.

21 Ekim 2019 00:33

Yargı paketini kabul eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftaya Lübnan tezkeresi ile başlayacak. Genel Kurul'da ayrıca Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi ele alınacak.

Barış Pınarı Harekatı üzerinden HDP ile diğer partilerin sık sık karşı karşıya geldiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önümüzdeki hafta ilk gündem maddesi Lübnan tezkeresi. Genel Kurul, 22 Ekim Salı günü, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşecek.

Gümrük Kanunu’nda değişiklik görüşülecek

Genel Kurulda, Gümrük Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi de ele alınacak. Teklife göre, gümrük işlemlerinden doğan vergilerin alınabilmesi için tahakkuk edebilecek verginin yüzde 20 fazlası oranında teminat alınması uygulamasından vazgeçilecek. Geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra yapılan kontrollerde, farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilecek. Aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda, hesaplanacak cezaların oranı yüzde 15 yerine 10 olarak uygulanacak.

 

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları hakkında kanun kapsamındaki görev ve yetkilerini Merkez Bankası’na devredilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek. Buna göre Merkez Bankası ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak. Üyeliğin zorunlu kılındığı Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak.