Gündem

TBB Başkanı Sağkan: Yargı paketlerine ihtiyaç yok, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanmalı

"AYM güçlendirilmesi gereken bir yapı"

23 Aralık 2021 09:46

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, AKP hukukçuları ile Adalet Bakanlığı’nın hazırlıklarını sürdürdüğü 6’ncı Yargı Paketi ile ilgili “Niyetiniz gerçekten hukukun üstünlüğünü içselleştirmiş ve gücünü Anayasa’dan alan temel hak ve özgürlüklere saygılı bir kurumu hayata geçirmekse, yasal bir düzenleme ihtiyacımız bulunmuyor. Tek yapılması gereken yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlamaktır” değerlendirmesinde bulundu.

TBB Başkanı Erinç Sağkan 6. Yargı Paketi ve Anayasa Mahkemesi üzerinden yürütülen ’kapatma’ tartışmaları ile ilgili Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’nin sorularını yanıtladı.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, hazırlıkları süren 6. Yargı Paketi ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Bu tür yargı paketleriyle, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin somut adımların atılmadığını çok iyi biliyoruz. Keza insan hakkı ihlallerinin önüne geçilemediğini de görüyoruz. Bizim asıl sorunumuz uygulama. Dönüp baktığımızda Anayasa Mahkemesi kararlarının ilk derece mahkemeleri tarafından tanınmadığı ya da AİHM kararlarının uygulanmaması için yasa dolaşılarak yöntemler arandığı ve bulunduğu bir düzende yasal düzenlemeler ile hak ihlallerinin önüne geçilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Burada önemli olan niyettir. Niyetiniz gerçekten hukukun üstünlüğünü içselleştirmiş ve gücünü Anayasa’dan alan temel hak ve özgürlüklere saygılı bir kurumu hayata geçirmekse, yasal bir düzenleme ihtiyacımız bulunmuyor. Tek yapılması gereken yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlamaktır.  

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısını siyasal iktidarların tahakkümünden ve müdahalesinden uzaklaştıracak bir sistemi hayata geçirmediğiniz müddetçe yapacağınız hiçbir yasal düzenlemenin -gerek yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gerekse insan haklarını korumak anlamında - ne bugün ne de yarın bir anlamının olmayacağı açıkça görülmektedir.  Gerçekten hukuk devleti olmak ve insanı korumaksa amaç; yapılması gereken HSK’nin yapısını bağımsız kılmaktır. Bugüne kadarki yargı paketlerinde HSK’nin yapısına ilişkin hiçbir düzenlemenin söz konusu olmaması niyetin olmadığını gösteriyor.”

"AYM güçlendirilmesi gereken bir yapı"

Sağkan, “Anayasa Mahkemesi (AYM) üzerinden de tartışmalar var. Bir yandan MHP lideri Bahçeli’nin AYM’nin kapatılması açıklamaları varken bir yandan da AYM’nin görevlerinin bir kısmının Yargıtay’a devri öneriliyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?” sorusunu ise  “Anayasa Mahkemesi, Türkiye’de hukuk sistemi içerisinde en önemli noktada yer alıyor. Aldığı kararlar temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında son derece belirleyici kararlar. Kaldı ki AYM kararları, imzacısı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 90. maddesi uyarınca normlar hiyerarşisinde en üst noktada bulunması sebebiyle AİHM kararlarıyla da paralellik göstermek zorunda. Bu çerçeveden baktığımızda AYM, bırakın kapatılmayı, Türkiye’de bireyler olarak en başta devletten gelecek hak ihlallerine karşı güvencede hissetmek istiyorsak çok daha fazla güçlendirilmesi gereken ve tamamen bağımsız kılınması gereken bir yapı. Bunu sağladığımız an itibarıyla HSK’nin bağımsızlığını yitirmiş olması sebebiyle meydana gelebilecek zararların da bir müddet sonra ortadan kaldırılacağı bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Bu kapsamda hem kanunların Anayasa’ya uygunluğu, denetimi hususundaki görevi hem de bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması şeklindeki her iki ayrı görevinin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bırakın kapatılmasını çok daha güçlendirilmesi gereken yapı olduğu inancındayım. " şeklinde yanıtladı.