Ekonomi

SPK Turkcell'e müdahale etti, AKP'li iki eski bakan da yönetime girdi

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’nin en büyük iletişim operatörü olan Turkcell'e müdahele etti; Yönetim Kurulu'na ikisi eski bakan üç isim atandı

12 Mart 2013 02:49

 

Ortakları Çukurova Grubu, Rus Altimo ve İskandinav TeliaSonera arasında yönetimde temsil krizi yaşanan Turkcell’e devlet müdahalesi geldi. Türkiye’nin en büyük iletişim operatörü olan ve New York borsasına arz edilen ilk Türk şirketi olan Turkcell’de ortakları temsil edecek üye konusunda çıkan kriz verilen sürede çözülemeyince Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) devreye girdi. Mehmet Bülent Ergin, Tero Erkki Kıvısaarı ve Oleg Adolfoviç Malis, Yönetim Kurulu üyeliklerinden alınarak yerlerine eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça getirildi. Yönetim Kurulu’na atanan iki bağımsız üyenin AKP’den milletvekili seçilen ve AKP hükümetlerinde görev yapan isimler olması dikkat çekti.   

SPK, Turkcell’e müdahaleyi “kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaması”na dayandırdı. SPK’nın konuya ilişkin olarak dün gece (11 Mart 2013) resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:  

“Bilindiği üzere payları borsada işlem gören şirketlerin faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdürebilmelerine ve böylece etkin ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla uluslararası finans kaynaklarından kolay ve ucuz maliyetle faydalanabilmelerine katkıda bulunacak bir yönetim anlayışı getirmeyi hedefleyen Kurumsal Yönetim İlkeleri ilk olarak 2003 yılında Kurulumuzca yayımlanmış, daha sonra kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasının yaygınlaştırılması ve değişen ekonomik koşullar karşısındaki etkisinin güçlendirilmesi amacıyla, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen 22/I-z hükmüyle kurumsal yönetim ilkelerine kısmen veya tamamen uyulmasını zorunlu tutmaya Kurulumuz yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda  30.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” (Tebliğ) ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Kurulumuzca yeniden belirlenmiştir.

Payları Borsa’da işlem gören ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum zorunluluğu bulunan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Şirket), söz konusu Tebliğ’de uygulanması zorunlu tutulan ilkelere uyum sağlamamış, Şirket’e verilen süreye, gerekli bilgilendirme ve uyarılara rağmen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla mevzuat ile zorunlu tutulan bağımsız yönetim kurulu üye atamasını yapmamıştır.

30/12/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinden bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini teminen, Şirket’in halen görev yapmakta olan yönetim kurulu üyelerinden 3’ü görevden alınarak yerlerine yeni bağımsız üyeler seçilip göreve başlayana ya da Kurulumuzca bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar görev yapmak üzere 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi atanmıştır.

Görevden alınan ve yerlerine atanan yeni yönetim kurulu üyelerinin isimleri Kurulumuz Bülteninde duyurulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

İsimler bültenle duyuruldu

 

SPK açıklamasına eklenen bülten metni de şöyle:

A. DUYURU

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirket), Kurulumuzun Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, bağımsız yönetim kurulu üye atanması ile esas sözleşme değişikliklerini yapmamış olması, söz konusu gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için Şirket’e gerekli sürenin verilmiş, bilgilendirme ve uyarı yazılarının gönderilmiş olmasına karşın Şirket tarafından gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinden bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini teminen;

1) Şirket’in yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Bülent ERGİN, Tero Erkki KIVISAARI ve Oleg Adolfoviç MALIS’in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu üyeliği görevinden alınarak yerlerine Ahmet AKÇA, Atilla KOÇ ve Mehmet Hilmi GÜLER’in atanmasına,

2) Yönetim kurulu üyeliğine atanan kişilerin, yerlerine usulüne uygun olarak yeni bağımsız üyeler seçilip göreve başlayana ya da Kurulumuzca bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar görev yapmalarına,

3) Esas sözleşmesini Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ’i hükümlerine uygun olarak değiştirmesi için Şirket’in uyarılmasına, 

karar verilmiştir.

B. DİĞER ÖZEL DURUMLAR

İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.” 

 

Turkcell Holding'in ortaklık yapısı

 

İMKB'de işlem gören Turkcell İletişim Hizmetleri'nin ana hissedarı olan Turkcell Holding, Çukurova Telecom Holdings (CTH) tarafından yüzde 53 hisseyle kontrol ediliyor. Geriye kalan yüzde 47'lik kısım ise TeliaSonera'ya ait. CTH'de ise Altimo'nun yüzde 49, Çukurova'nın yüzde 51 hissesi bulunuyor. Turkcell İletişim Hizmetleri'nde ise dolaylı olarak TeliaSonera'nın yaklaşık yüzde 37, Çukurova Grubu'nun yüzde 13,81, Altimo'nun ise yüzde 13,22 hissesi var.