Gündem

Motokuryelerden basın açıklaması: En az 160 arkadaşımız iş cinayetlerinde öldü

16 Nisan 2021 09:46

İşçi Dayanışma Derneği (İDD) ve motokuryeler birlikte bir basın açıklaması yaparak, "Salgında 160 motokurye iş cinayetlerinde öldü. Hız baskısı öldürüyor” dedi.

İstanbul Levent’te bulunan MetroCity AVM önünde yapılan basın açıklamasında “Motokuryeler yollarda ölmesin, sendikal hakları tanınsın ve güvenceli çalıştırılsın” denildi.

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan İDD Başkanı Ali Karabudak özellikle salgın sürecinde motokurye sayısının hızla arttığını ve alışverişlerin internet üzerinden yapılması nedeniyle motokuryelerin iş yükünün arttığını hatırlattı.

Karabudak motokuryelerin kötü hava koşullarında dahi çalışmak zorunda kaldığını belirterek şöyle konuştu: “Motokurye emekçilerinin yaptıkları işin önemi ise özellikle ülkemizin içinden geçtiği salgın döneminde bir kez daha ortaya çıktı. Çalışma yoğunluğu sayısız iş kazalarına neden olurken, bu süreçte en az 160 işçi arkadaşımızı hayattan kopardı. Motokuryelerin canlarını ve sağlıklarını riske atan bu kazalarının temel sebebi ise sipariş yetiştirme telaşı ve hız baskısı oldu. İşçiler üzerindeki bu baskılar, ölümlü ve yaralanmalı kazalara davetiye çıkartırken, diğer yandan örgütsüz-sendikasız ve güvencesiz çalışmanın sektörde ne kadar yaygın olduğunu da gözler önüne serdi.”

"Hız baskısı ortadan kaldırılmalıdır"

Motokuryelerin kölelik koşullarında çalıştığını aktaran Karabudak tüm işçileri örgütlenmeye çağırırken 6 acil talebi ise şöyle sıraladı:

-Motokurye işçilerinin kimi ofis-büro işçisi olarak, kimi ise taşımacılık işkolunda çalışan olarak görünüyor. Motokurye çalışanlarının işkolundaki bu karmaşaya son verilmeli, yapılan işe uygun işkolu tespiti gerçekleştirilmelidir.

-Motosikletli kurye mesleği, çok tehlikeli işler arasına alınmalıdır.

-Kayıt dışı çalışmaya son verilmelidir.

-Motorlu kazaların temel nedeni olan hız baskısı ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca, parça başı çalıştırma sistemi ile kuryelerin sipariş yarışına zorlanması da motokuryelerin can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Parça başı çalıştırma sisteminden vazgeçilmelidir.

-Motokurye işçilerinin sendikalı, örgütlü, güvenceli çalışmasının önündeki engeller kaldırılmalı ve anayasal bir hak olan sendikalaşmaya yönelik işveren baskılarına son verilmelidir.

-Motokurye işçilerinin başta iş kazalarına karşı bilincini artıracak eğitimler ve mesleki kurslar dahil tüm eğitimleri verilmelidir.