Çevre

Konya’da yer altı suları tükenme noktasında

24 Mart 2020 09:31

Konya Kapalı Havzası’nda yıllık kullanılabilir su kaynağı 4,5 milyar, tüketim ise 6,5 milyar metreküp seviyesinde. TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, havzanın durumu ve bölgedeki suyun verimli kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Su kaynaklarının binlerce yıl sayısız uygarlığı beslediğini ve bu uygarlıkların ulaşımlarını sağladığını ifade eden Özer, ülkede kaybedilen toprak ve ormanlar ile kurutulan göller ve sulak alanların Anadolu’yu yorduğunu söyledi.

Bu kötü gidişin iklim krizinin olumsuz etkileriyle de birleşerek devam ettiğinin atını çizen Özer, “Kısa bir süre içinde Marmara Denizi’nden daha büyük bir göl alanı kurutuldu. Yüzlerce nehir ve derenin doğal işleyişi bozulurken, bugün yer altı su seviyelerin onlarca metre aşağıya indiğine tanıklık ediyoruz” diye konuştu.

"Önlemler alınmalı"

Yer altı su seviyesinin azaldığı havzaların başında Türkiye’nin en az yağış alan ve iklim senaryolarında en riskli olarak değerlendirilen Konya Kapalı Havzası’nın geldiğini belirten Özer, şu ifadeleri kullandı: “Bölgede acilen su talebini azaltacak önlemler alınmalı. Yetiştirilen ürün deseni, suyun gelecekteki durumu düşünülerek oluşturulmalı. Sulama şebekeleri iletim hatlarından tarla içine kadar su kayıplarını en aza indirecek kapalı, basınçlı sistemlerle yenilenmeli. Toprak ve su kirliliğini önlemek, atık suyu geri dönüştürmek, su kullanılan bütün alanlarda kayıp ve kaçakları en aza indirmek hedeflenmeli.”