Kültür-Sanat

'Karşı' İstanbullu sanatseverlerin beğenisine sunuluyor

Sergi, Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde görülebilir

10 Mart 2020 13:19

Zafer Gençaydın, Hüsnü Dokak, Cebrail ÖtgünCezmi OrhanAtilla İlkyazMehmet YılmazMurat Çelik ve Devabil Kara'nın eserlerinden oluşan 'Karşı' sergisi İstanbullu sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 

Küratörlüğünü Devabil Kara'nın yaptığı 'Karşı' sergisi 12 Mart – 09 Nisan  2020 tarihleri arasında Cadde Bostan Kültür Merkezi (CKM) Sanat Galerisi'nde görülebilir. 

Murat Çelik, denize ağladım, 1999, tuvale yağlıboya, kolaj, 36x50 cm c-ötgün koleksiyonuMurat Çelik - Denize Ağladım, 1999, tuvale yağlıboya, kolaj, 36x50 cm
Cebrail Ötgün Koleksiyonu

Mehmet Yılmaz, heymimres 15_buluşma_ tuvale yağlıboya, çiçekli saksı, 200x300 cm, 2019
Mehmet Yılmaz, Heymimres 15, Buluşma, , 2019, tuvale yağlı boya,
Çiçekli Saksı, 200x300 cm

 

Atila İLKYAZ Nazıma saygı 69x140 cm. keçe üzerine aplike. 2017
Atila İlkyaz - Nazıma Saygı, 2017, keçe üzerine aplike, 69x140 cm 

 

Cezmi Orhan, zarla şans dönmeyecek, tuvale yağlıboya, 2020
Cezmi Orhan, Zarla Şans Dönmeyecek, 2020, tuvale yağlı boya

devabil kara, naturmort kırmızı, 2009, tuval üzerine akrilik, 130x120 cm
Devabil Kara, Naturmort Kırmızı, 2009, tuval üzerine akrilik, 130x120 cm

 

Cebrail Ötgün, Yalan Sahnesi, Altın Günler, 2019, tuvale akrilik, talaş, 95x130 cm
Cebrail Ötgün - Yalan Sahnesi, Altın Günler, 2019, tuvale akrilik, talaş, 95x130 cm

 

Hüsnü Dokak, mahrem serisinden samansarısı kutu,30 x 30 cm, kağıt üzerine karışık teknik, 2010
Hüsnü Dokak - Mahrem Serisinden Samansarısı Kutu, 2010, kağıt üzerine karışık teknik, 30 x 30 cm

Sergi tanıtım yazısı

Karşı Sergisi

Karşı

İnsan yaşantısını bölen başa karşıyım.
Uygarlıkta, sevgide ben yavaşa karşıyım.
Onca bağırıyorum onca;
Uyuşuk bakışlara ve savaşa karşıyım.

ÖZDEMİR ASAF (Ankara 1923-İstanbul 1981)

 

KARŞI

'Karşı' kelimesi, mutlak olarak karşısında durduğu kavram ile anlam kazanır. ‘Karşı’ olma durumunda bir eleştiri, ayrılma, ayrıştırma da söz konusudur. İçeriğinde bir direnç, hatta çoğu zaman tedirgin edici bir olumsuzluk taşır.

Oysa ‘karşı’, olmalar, ‘karşı’ duruşlar ve karşıtlıklar yaşamın ve evrenin kaynağıdır; an’lar, nesneler ve kavramlar dünyasında enerjinin kaynağını oluştururlar. Yeni, oluşmak için karşıtların çatışmasını ya da karşılaşmasını bekler. Bedeli cennetten kovulmak olsa da aynı zamanda  yaşamın da kaynağıdır. Dünyayı yörüngesinde tutan, kuzey ve güney kutbunun karşıtlığından kaynaklanan manyetik alandır. Üremenin nedeni dişi ve erkeğin karşılaşmasıdır.   

Fiziksel ve nesnel dünyamızı şekillendiren tüm kavramların, kökene indiğimizde karşıtlık olduğunu ve bu karşıtlıkların sosyal, psikolojik ve entelektüel yaşamı da şekillendirdiğini görürüz. Nesnel varlığımız, sandığımız kadar ruhsal ve düşünsel varlığımızdan uzağa düşmez. Karşıtlıklar ve karşılaşmalar nasıl fiziksel dünyamızda fiziksel var oluş için vazgeçilmez ise; düşünce, inanç, duygu gibi soyut kavramların belirlediği tinsel varlığımız da karşıtlıklarla biçimlenir, yenilenir ve yaşar. İyi, kötü, güzel, çirkin, faydalı, zararlı, doğru, yanlış gibi soyut karşıtlıklar her birey, her çağ, her toplum için göreceli de olsa içlerinde barındırdıkları karşıtlıkları ile insanı belirler ve yaşama tutunmasını sağlar.

İnsan yaşamında ilk karşı duruşu, emeklemeyi terk edip yer çekimine karşı dikey olarak ayakta durmakla başarır. Bu onun yenmeyi başardığı ilk korkusu, yaşamın sınırları hakkında edindiği ilk önemli bilgidir. Sonra yaşamını, karşı duruşları ile şekillendirir. Bir insanı birey yapan, boyun eğişleri değil karşı duruşları, zorluklara karşı kazandığı başarılarıdır. Bilgi ancak bu farklı karşı duruşlar sayesinde üreyip gelişmiştir. Kısacası insanlığın gelişimi bu karşı duruşun eseridir.

Aynanın karşısında bile insan kendisine rağmen bir taraf oluşturur. Gördüğü şeyi değiştirmeye, düzeltmeye çalışır. Aynalar tek tek nesneleri yansıtırken, sanat yaşamı, tüm insanları, oluşları düşünce ve duyguları yansıtır. Sanatçı yapıtıyla kendince yaşamı düzelten, tasarlayan, değiştiren insandır. Kendine, topluma, sıradanlığa rağmen, karşı durmayı seçen, doğası gereği karşı olandır.

'Karşı' sergisi 12 Mart – 09 Nisan  2020  tarihinde CKM Sanat Galerisinde (Cadde Bostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi) gerçekleşecektir. 

'KARŞI' sergisi katılımcı sanatçıları:

Zafer Gençaydın
Hüsnü Dokak
Cebrail Ötgün
Cezmi Orhan
Atilla İlkyaz
Mehmet Yılmaz
Murat Çelik
Devabil Kara