Ekonomi

Kamulaştırma bedelinin düşük hesaplanmasına neden olacak düzenleme torba kanunda

Maddeye göre davalarda taşınmazın değeri, idare adına tescil edildiği tarih esas alınarak belirlenecek

20 Aralık 2019 12:39

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan ve TBMM Genel Kurulu’na sevk edilen yasa teklifinde yer alan bir madde ile kamulaştırılan taşınmazların eski sahipleri adına kamu bankalarına yatırılan ama hak sahiplerine ödenmeyen kamulaştırma bedeli hesaplama şekli düzenleniyor. Düzenleme yasalaştığında davalarda taşınmazın değeri, idare adına tescil edildiği tarih esas alınarak belirlenecek. Böylelikle malın ilk sahibi sonradan üzerine yapılan yapılar nedeniyle ortaya çıkan yüksek değerden mahrum kalacak. Bu bedel TÜİK tarafından açıklanan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hak sahibine ödenecek. Düzenlemeyle idarece yapılacak ödemeler olması gerekenin çok altına düşecek.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre Böylelikle kamu hizmet alanı olarak el konulan ancak daha sonra yerine alışveriş merkezi, konut gibi değeri yüksek yapılar inşa edildiği için yargı yoluna giden yurttaşlara ödenecek mülk bedeli düşük belirlenecek. Böylece, yargının taşınmazın son değerini dikkate alarak hükme bağladığı yurttaş lehine yüksek tazminat kararları son bulacak.

“İdarenin mevcut yargı kararları nedeniyle altından kalkamayacağı bedeller ödemek durumunda kaldığı” gerekçesine dayandırılan düzenleme ile arazilerin verildiği kişi ya da şirketlerin elde ettiği rant mal sahibi yerine şirketlerin cebinde kalacak.

Torba Kanun Teklifi’nde yer alan bir düzenleme ile "Arsa Ofisi Kanunu" kapsamında yapılan kamulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin davalarda muhatap TOKİ yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olacak.

Kaybettiği davalarda TOKİ’nin hak ve alacaklarına haciz uygulaması hızla yapılabilirken muhatabın Bakanlık olmasıyla mahkeme kararının uygulanması ve tahsilat çok uzun zamana yayılacak. Bakanlığın taraf olduğu davalarda kararın infazı da bakanlığın idari takdir yetkisinde bulunuyor.

Bakanlığın TOKİ’nin yerine geçecek ve ödemeleri geciktirebilecek yetkiye sahip olması ile yüzde 9 faiz uygulanan bu tür davalarda yurttaşın büyük kaybı ortaya çıkacak.