Ekonomi

Sülfürik asit ve saf amonyak ihracına kısıtlama geldi

Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğ ile sülfürik asit ve saf amonyak ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı

17 Ekim 2021 12:32

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlanan konuya ilişkin tebliğle nohut ve  gübrenin hammaddesi olan sülfürik asit (oleum) ile saf amonyak ihracı, kayda bağlı mallar listesine alındı.

Bakanlık, daha önce tarımsal girdilerde fiyatı en çok artan kalemlerden olan gübrenin ihracına sınırlama getirmişti. Fakat gübrenin hammaddesi olan amonyak ve sülfürik asit ihracına yönelik bir kısıtlama olmaması, gübreye ilişkin alınan kararı işlevsiz bıraktı.

Bakanlık yayımladığı son tebliğ ile söz konusu durumun önüne geçmek için 0713.20 GTİP’li nohut, 2807.00 GTİP’li sülfirik asit ve 2814.10 GTİP’li saf amonyak ürünlerin, ihracı kayda bağlı mallar listesine dahil etti.