Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar Gölü çevresine yapılması planlanan yürüyüş alanları ve bungalov evler projesine karşı Change.org'da imza kampanyası başlatıldı.

Başlatılan imza kampanyasında doğal sit alanı olarak tescil edilmesi için çalışmaların devam ettiği süreçte ‘Gökpınar Gölü İyileştirme ve Bungalov Evleri Yapım İşi’ ihalesine 'alelacele' çıkıldığına dikkat çekilerek, gölün koruma altına alınması istendi.

İmza metninde şöyle denildi: 

'Sivas’ın Gürün ilçesinde yer alan Gökpınar Gölü’nün doğal sit alanı olarak tescil edilmesi için çalışmalar devam ederken, sanki sit alanı ilan edilmeden alel acele yapılmak istenir gibi ‘Gökpınar Gölü İyileştirme ve Bungalov Evleri Yapım İşi’ ihalesi açılmıştır.

Sivas Valiliği tarafından açılan ihale sonucunda yapılacak işleri tanıtmak amacıyla internet üzerinden paylaşılan videoda,  göl  kıyısı  boyunca  ve  yer  yer  üstüne  doğru  uzanan  yürüyüş  yolları;  göl  kıyısının  kapanmasına, gölgelenmesine ve dolayısıyla yosunlaşmasına sebep olacaktır. Geçmiş dönemlerde yapılan yanlış uygulamalarla zaten önemli bir sorun haline gelmiş olan yosunlaşmanın önüne geçilmesi ve  hatalı  uygulamaların  giderilmesi  gerekirken,  aynı  hataları  tekrar  eden  bu  çevre  düzenlemesi  Gökpınar Gölü’ne geri dönüşü olmayan zararlar verecektir.

Yine  aynı  videoda  görülen  bungalovlar  ise  Gökpınar  Gölü  çanağı  içinde  hiç  yapılmaması  gereken  yapılardır. Sadece gölün hassas doğal dengesine yapacakları kontrolsüz etkiler açısından değil, alandaki mevcut otel yapısı bile kullanılmazken, kıt kaynakların yanlış yönlendirilmesi açısından da bungalovların yapılmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Asıl kullanım alanı ve iyileştirilmesi gereken özelliği günübirlik kullanımlar olan Gökpınar Gölü için ek bir konaklama ihtiyacı gözlenmiş ise; komşu köyler Yelken ve Gökpınar’ın  desteklenmesi,  yapı  stoklarının  bu  amaçla  kullanılır  hale  gelmesi,  pansiyonculuğun  özendirilmesi daha çağdaş ve makul bir çözüm olacaktır.

Bu sebeplerle Gökpınar Gölü çevresine bungalov evler yapmak ve göl çevre düzenlemesini iyileştirmek üzere açılmış olan ihalenin iptal edilmesini ve bölgenin  küçük  gölü ve kıyı alanlarını da içine alacak  şekilde sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmasını ve 1/100.000’lik planda da yer alan ‘Özel Planlama Alanı’ çalışmasının acilen başlatılmasını talep ediyoruz."