Ekonomi

Garanti belgeleri tüketiciye kalıcı veri saklayıcısı kanalıyla verilebilecek

05 Kasım 2020 09:36

Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere garanti belgelerini kalıcı veri saklayıcısı kanalıyla verebilecekler.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve garanti belgesi yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre, üretici ve ithalatçılar, garanti belgelerini tüketicilere; "Kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam" olarak tanımlanan kalıcı veri saklayıcısı kanalıyla verebilecekler. Tüketiciler garanti belgeleri kâğıt üzerinde yazılı olarak da talep edebilecekler.

Yönetmelik değişikliğiyle garanti belgelerinin anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlemesi zorunluluğu getirildi.

Mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde verilecek garanti belgelerinde belirtilmesi zorunlu tutulan; satıcının unvanı ve iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi, fatura tarih ve sayısı ve malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri bilgilerin bulunması şartı aranmayacak. Bu durumda faturada yer alan bilgiler esas alınacak.

Yönetmelikle, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan ürünler listesine bazı ürünler eklendi.