Gündem

Emniyet İstihbarat’ta yeniden yapılanmanın önü açıldı

Daire Başkanlığı’nın statüsü yükseltilip “Başkanlık” haline getirildi

18 Ocak 2020 14:22

T24 ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde daire başkanlığı olarak faaliyet yürüten istihbarat birimi, ‘özel statülü başkanlık’ düzeyine yükseltildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle 1/2 olan başkan kadro derecesi 1/1’e yükselirken, 1/2 kadro derecesiyle 5 başkan yardımcısı kadrosu tahsis edildi. Böylelikle, Emniyet İstihbaratı, MİT Başkanlığı benzeri yapılanmaya gidebilecek.

Emniyet İstihbaratı’nın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir süredir devam eden çalışmaların ilk aşaması, Resmi Gazete’nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan kararla tamamlandı. Yürürlüğe giren yeni kadro düzenlemesiyle, halen Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı içinde 1/2 kadro derecesinde daire başkanlığı olarak görev yürüten İstihbarat Dairesi, 1/1 kadro derecesine yükseltilerek ‘özel statülü başkanlık’ haline dönüştürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Emniyet’te yeniden yapılanma planı, Özel Harekât Başkanlığı ile başlamıştı. Özellikle terörle mücadelede aktif görev alan ve 15 Temmuz sürecinden sonra yeniden yapılandırılan Özel Harekât Dairesi Başkanlığı, 2017’de Özel Harekât Başkanlığı’na dönüştürüldü.

Bu uygulama ikinci kez Emniyet İstihbaratı’nda gerçekleştirildi. Yeni düzenlemeyle, halen Emniyet teşkilatında 1.sınıf emniyet müdürü rütbesinde olan bir personel İstihbarat Başkanı olabilecek. Başkanın kadrosu, daha önce daire başkanları düzeyindeyken düzenlemeyle Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Polis Akademisi Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Harekât Başkanı ve Ankara, İstanbul ile İzmir Emniyet Müdürleri’nin kadrosuyla aynı oldu.

Yeni düzenlemede, aynı şekilde yine İstihbarat Başkan Yardımcılığı için 5 kadro tahsisi yapıldı. Bu kadrolar da istenildiği zaman 1. sınıf emniyet müdürleri arasından asaleten ya da daha alt rütbedeki personel arasından vekâleten seçilebilecek. Böylelikle emniyet istihbaratından yetişen ancak 1.sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettikten sonra istihbarat sisteminden çıkan personelin yeniden birim içinde görev yapması sağlanacak. 

Yeni oluşturulacak İstihbarat Başkanlığı’nda beş başkan yardımcısının altında şube müdürlükleri kurulacak. Ayrıca, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Yasası’nda yapılacak yeni düzenlemeyle eski haliyle İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nın mevcut kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen yönetmelik yenilecek. İstihbarat Başkanlığı’nın kurulmasıyla birlikte istenilmesi halinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde ‘bölge başkanlıkları’ kurulabilecek. 

Başkanlık bünyesinde oluşturulacak başkan yardımcılıkları ise, haber alma, teknik takip, analiz, personel ve lojistik başlıkları altında toplanacak. 

Ayrıca, mevcut sistemde il emniyet müdürlüklerindeki istihbarat şube müdürlüklerine merkezden doğrudan müdahale yetkisi bulunan İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nın bu yetkisi yeni düzenlemeyle daha güçlenecek. Yanı sıra, teknik donanım ve bütçe çerçevesinde birim güçlendirilecek.

İstihbarat Başkanlığı, eski halinde olduğu gibi yine doğrudan Emniyet Genel Müdürü’ne bağlı olacak. Mevcut teşkilat şemasında merkez teşkilatındaki daire başkanlıkları genel müdür yardımcılarına bağlıyken, İstihbarat Dairesi Başkanlığı doğrudan Emniyet Genel Müdürü’ne bağlıydı.