Gündem

Ekonomi torbasından, hükümlülerin görüşmelerini “dinleme” düzenlemesi çıktı

04 Nisan 2021 15:05

GÖKÇER TAHİNCİOĞLU

AKP’nin TBMM’ye sunduğu kanun teklifi yasalaşırsa, cezaevlerindeki hükümlülerin elektronik postaları, mektup, telgraf ve faksları, dijital olarak kayda alınacak. Hükümlülerin yakınları, vasi ve kayyımları ile ziyaretçileri ile yapacakları görüşmeler de kaydedilecek.

Amme Alacaklarının Tahsil ve Usulü Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmak üzere hazırlanan tekliften, cezaevleriyle ilgili önemli düzenlemeler çıktı.

Elektronik posta ve tüm postalar “kaydedilecek”

Teklifte yer alan düzenlemeyle, hükümlülere yakınlarına elektronik posta ile ulaşma hakkı getirilecek. Hükümlüler, mektup, faks ve telgraflarını da bu yolla gönderebilecek.

Düzenlemeye göre, hükümlülerin göndereceği elektronik postalarla, mektup, faks ve telgraflar dijital veya fiziki olarak saklanacak. Bu kayıt veya belgeler, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek. Resmi makamlara veya savunma için avukata gönderilen mektup, faks, telgraf ve elektronik iletiler, dijital veya fiziki olarak muhafaza edilemeyecek.

Görüşmeler dinlenecek, kaydedilecek

Teklifte yer alan bir başka düzenlemeye göre ise hükümlülerin eş, çocuk ve akrabaları, vasi veya kayyımları ile önceden isimlerini bildirdikleri ziyaretçileri, ziyaretine izin verilenlerle yapacakları tüm görüşmeler kayda alınacak. Bu kayıtlar da soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemişse bir yıl sonunda silinecek. Buna göre, avukatlarla yaptıkları görüşmeler dışında, hükümlülerin akrabaları dışında, vekiller, sivil toplum örgütleri vb. ziyaretleri de dinlenerek, kayda alınmış olacak.

Teklifte yer alan diğer bazı düzenlemeler şöyle:

Teklifle, sosyal güvenlik prim teşviği, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilme uygulamasına son verilecek.

Çiftçilerin 31 Aralık 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış Tarım Kredi Kooperatifi kredi borçları yapılandırılacak.

Zamanaşımı nedeniyle TMSF’ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen alacak ve emanetler, hak sahiplerinin talebi durumunda iade edilecek.

Haczedilen malların elektronik ortamda da satışına imkan sağlanacak.

10 yıl boyunca işlem yapılmayan kiralık kasalar fona gelir kaydedilecek.

Halihazırda yüzde 20 olarak uygulanan kurumlar vergisi, 2021 yılı kazançları için yüzde 25, 2022 yılı için yüzde 23 oranında uygulanacak.

Restoran gibi yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin SGK primleri, mahsuplaşma şartıyla İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Bu sektörlerde nisan ve mayıs aylarında ücretsiz izne ayrılanlara günlük 50 lira ödeme yapılacak.

Halihazırda nakdi ücret desteği alan kişilere de destek miktarı kesintisiz olarak 50 lira olarak uygulanacak.