Gündem

Devlet Su İşleri'nin denetim hizmetlerine yeni düzenleme: Personel giderlerini yatırımcı karşılayacak

24 Eylül 2019 10:57

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) “Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, baraj, gölet, tünel, kanal, sulama ve arıtma tesisi ile taşkın kontrol tesisi benzeri su yapılarına ilişkin denetimin doğrudan DSİ tarafından yapılması durumunda, işin niteliğine göre inşaat, kalite kontrol ve laboratuvar, jeoteknik, harita, hidromekanik/elektromekanik işlerin denetimlerinde görevlendirilecek mühendis, yardımcı teknik personel sayısı ve hangi aylarda görev alacakları, kurumca yatırımcının iş programlarına uygun olarak belirlenecek.

DSİ’nin büro ve şantiyede yapacağı denetim hizmetlerinin aylık bedeli, bu işte görevlendirilecek teknik personelin aylık maaş ve ücret bordrolarında belirtilen tahakkuk toplamına, personelin şantiyeye ulaşımını sağlayacak araçlara ait giderler için DSİ tarafından aylık olarak düzenlenip ödenen hak edişlerdeki tahakkuk tutarı ile genel müdürlüğün ilgili ihtisas birimlerinden işte yapılacak inceleme ve denetimlere katılacak görevli personelin ulaşım, konaklama ve harcırah giderleri tutarı eklenerek tespit edilecek.  Söz konusu bedel, yatırımcı tarafından denetim faaliyeti süresince her ayın 15’inde DSİ’nin resmi kurumsal bütçe hesabına yatırılacak. Denetim faaliyeti, ilgili protokolün imzalandığı tarihte başlayacak ve işin geçici kabulünün yapıldığı tarihte sona erecek. Başlangıç ve bitiş ayları için ödenecek denetim bedeli, aylık toplam bedel üzerinden çalışılan gün sayısına göre doğru orantı yapılarak yatırımcıdan tahsil edilecek.

15 Mayıs 2018’den bugüne kadarki dönemde söz konusu denetim DSİ tarafından yapıldıysa denetim hizmeti bedeli yine yatırımcıdan tahsil edilecek.

Söz konusu tarihten önceki dönemde denetim hizmeti verilen işlerde, bundan önce tahsil edilmiş denetim hizmet bedelleri hakkında herhangi bir mahsup veya iade işlemi yapılmayacak. Hiç ödenmeyen veya kısmen ödenen alacakların kalanı da yatırımcıdan tahsil edilecek. 

Düzenlemeyle yatırımcılarla denetim faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirilecek protokol taslağına ilişkin de değişiklik yapılarak, yatırımcıların karşılayacağı bedeller bu metne eklendi.