Gündem

Covid-19 anketi adı altında fişleme: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde personele siyasi ve dini sorular sordular

"Covid-19 Allah’ın büyük bir cezasıdır sorusuna ‘evet’ ya da ‘hayır’ cevabı verilmesi istendi"

21 Nisan 2020 09:13

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tüm akademik ve idari personele gönderdiği bir ankette Covid-19 etkilerini inceleme bahanesiyle adeta fişleme çalışması yaptı. Rektör Yardımcısı Samettin Gündüz imzasıyla gönderilen anketin cevaplarının da mail adresi üzerinden gönderilmesi istendi. Ankette personele dini inancı, siyasi görüşü, devlet başkanına güven gibi sorular soruldu.

Anket için gönderilen yazıda ise şunlar dendi:

“Covid-19 salgının toplumsal etkilerini incelemek ve kurum içi plan ve stratejilere yön vermek amacıyla hazırlanan anket formunun, tüm akademik ve idari personelimiz tarafından doldurulması büyük önem arz etmektedir. Doldurulan anket formunun pdf formatında taranarak genel sekreterlik@ibu.edu.tr elektronik posta adresine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Dini inanç sorusu

‘Kovid-19 Salgınının Etkileri Araştırması’ başlıklı ankette sorulan Koronavirüs ile ilgili sorulan soruların yanı sıra inanç ve politik görüş ölçen sorular soruldu. Sorulan sorulardan bazıları şöyle:

■ Covid-19 Allah’ın büyük bir cezasıdır sorusuna ‘evet’ ya da ‘hayır’ cevabı verilmesi istendi.

■ Şu sorulara ‘çok azaldı, azaldı, kararsızım, arttı, çok arttı’ seçeneklerinden birini işaretlenmesi istendi:

►Bilime güvenim

►Devlete güvenim

►Dini inancım

►Devlet başkanına güvenim

►Muhalefet liderlerine güvenim

►Belediyelere güvenim

■ Politik yelpazenin hangi tarafına daha yakınsınız sorusunda ‘sağ, merkez, sol’ seçeneklerinden birinin seçilmesi istendi.

■ ‘Dini inançlarınız bakımından’ ibaresi konarak şu üç seçenekten birinin seçilmesi istendi:

► İnanıyorum ve dini yükümlülüklerimi yerine getiriyorum

► İnanıyorum fakat dini yükümlülüklerimi yerine getiremiyorum

► İnanmıyorum ya da kuşkucuyum

"Uygulama durdurulmalı"

Bolu Eğitim Sen Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, BirGün’e konuyla ilgili konuştu. Anketin mail yoluyla gönderilmesinin, anketi dolduranın kimliğinin açık edilmesi anlamına geldiğini söyleyen Gezici, anketin çalışanların iş güvencesi için tehdit oluşturduğunu, ayrıca politik ve dini inançları açık etmesi nedeniyle güvenirliğinin tartışmalı olduğunu söyledi.

Gezici, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle, verilen bir elektronik posta adresine anketin gönderilmesi, anketi dolduranın kimliğinin açık edilmesi anlamına gelir. Anketi dolduran kişinin kimliğinin biliniyor olması, toplanan verinin güvenilirliği açısından sorun yaratmaktadır. Daha da önemlisi, üniversitenin rektör yardımcısı imzası ile gönderilen bir anketin asgari bilimsel ölçülere dahi uymuyor olmasını vahim olarak değerlendirmekteyiz.”

Gezici, “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’nü içerik ve yöntem olarak asgari bilimsel kriterlere uymayan bu anketin uygulanmasını durdurmaya çağırıyoruz” dedi.