Sağlık

CHP’li Kılıç’tan yetersiz beslenen 5 yaş altı çocuklar için önerge: Nedenleri araştırılsın

17 Ocak 2022 17:50

CHP milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yetersiz beslenen 0-5 yaş grubunun büyüme ve gelişimlerinin yaşıtlarına göre geride olmasına çözüm bulunması, yetersiz beslenmenin nedenlerinin araştırılması için Meclis'te önerge verdi. 

Kılıç önergesinde, "Yetersiz beslenen 0-5 yaş grubunun büyüme ve gelişimlerinin yaşıtlarına göre geride olmasına çözüm bulunması, bu yaş grubunun yetersiz beslenmesinin nedenlerinin araştırılması ve bu önemli sorunun giderilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasa’nın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim." ifadesini kullandı.