Ekonomi

BDDK Başkanı Akben: Bankacılık sektörü 5.6 milyar dolar net döviz fazlasına sahip

"Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar TL yeni kredi kullandırdı"

26 Ekim 2021 16:02

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır." dedi. Akben ayrıca bankaların salgının başından bu yana 940 milyar TL yeni kredi kullandırdığını belirtti. Akben bankacılık sektörünün kur fazlası bulunduğunu da ifade ederek "En güncel verilere göre sektör nette 5,6 milyar dolar fazla pozisyondadır" dedi.

Akben, bankacılık sektörüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de finansal piyasaların yaklaşık yüzde 87’sini oluşturan bankacılık sektörünün, güçlü mali yapısı ile ekonominin direnç noktalarından birini oluşturduğunu belirtti.

"Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar TL yeni kredi kullandırdı"

BDDK Başkanı Akben, bankaların salgını başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirdiğini söyledi.

Söz konusu kredilerin yüzde 45’inin kurumsal şirket ve ticari kuruluşlara, yüzde 31’inin KOBİ’lere, yüzde 24’ünün ise bireysel müşterilere verildiğini belirten Akben, yine aynı dönemde müşterilerin yeniden yapılandırma ve borç ödemelerinin ertelenmesi taleplerinin bankalarca büyük ölçüde olumlu karşılandığını ifade etti.

Akben, bankaların tüm bu destekleri sağlam finansal yapıları sayelerinde sağlayabildiğini aktardı.

Mehmet Ali Akben, denetim otoritesi olarak BDDK'nın da tüm dünyada olduğu gibi, bankalara salgın sürecinde bazı esneklikler getirdiğini anlattı.

Hem müşterileri hem de bankaları korumaya yönelik söz konusu geçici önlemleri süreç içerisinde büyük ölçüde kaldırdıklarını ve normal uygulamalara döndüklerini belirten Akben, en son eylül ayında takibe aktarım süresinin 180 günden tekrar 90 güne indirildiğini ifade etti.

Akben, geçici önlemlerin hem esneklik sağlarken hem de kaldırılırken etkilerinin detaylı şekilde analiz edildiğinin altını çizerek, "Yaptığımız çalışmalar sonucu, salgın esnekliklerinin kaldırılmasının bankaların aktif kalitesinde oldukça kısıtlı bir etkisinin olduğunu görmekteyiz." dedi.

Bazı çevrelerin herhangi bir veriye dayanmadan iddia ettiği gibi sektörün aktif kalitesinde dikkate değer bir bozulma söz konusu olmadığını vurgulayan Akben, şöyle devam etti:

"Belirttiğim gibi, bankalarımız faaliyetlerinde ihtiyatlı ve özenli davranmakta, kredi tahsisleri ve yeniden yapılandırma kararlarında her zaman rasyonel hareket etmektedir. Biz de sektörün tüm faaliyetlerini yakından izlemekteyiz. Ayrıca, aktif kalitesinin hem bir stok hem de bir akım sorunu olduğu bilinciyle Ekonomi Reformları Eylem Paketinde bankacılık sektörünün aktif kalitesinin artırılmasına yönelik önemli düzenlemelere yine bu zor dönemde imza attık."

"Bankacılık sektörü nette döviz fazlasına sahiptir"

BDDK Başkanı Akben, aktif kalitesine benzer şekilde son zamanlarda kurlarda meydana gelen artış konusunda da bankaların gayet sağlam durumda olduğunu belirtti.

Periyodik olarak gerçekleştirdikleri stres testleri ile başta kurlarda meydana gelen artış olmak üzere makroekonomik göstergelerin bankacılık sektörüne etkilerinin yakından takip edildiğini ve olumsuz sonuç gözlemlenmediğini vurgulayan Akben, "Bilindiği üzere, sektörümüz yabancı Para Net Genel Pozisyonu Yönetmeliği çerçevesinde özkaynaklarının yüzde 20’sini aşacak ölçüde, kısa veya uzun pozisyon alamamaktadır. En güncel verilere göre sektör nette 5,6 milyar dolar fazla pozisyondadır. Bu otomatik düzeltme mekanizması, sektörün mali sağlamlığı için kur riskini belirli bir düzeyde tutmaktadır." diye konuştu.

Akben, Türkiye'de bireysel müşterilerin bankalardan yabancı para borçlanmalarının önlendiğini ve bu sayede, vatandaşların da kur riskinden korunduğunu ifade etti. (AA)