Gündem

Kılıç'tan Erdoğan'a: Twitter kararı evrenseldir, milliyeti, dini, mezhebi yok!

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, AYM'nin Twitter kararı üzerine yapılan eleştirilere, 'duygusal tepkileri anlayışla karşılıyoruz' yorumunda bulundu

07 Nisan 2014 14:05

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yüksek Mahkemenin Twitter'a erişim engelinin kaldırılması kararına karşı Başbakan Tayyp Erdoğan'ın "kararı milli bulmuyorum ve saygı duymuyorum" sözlerine ilişkin, "Alınan kararların milliyetinin dininin ve mezhebinin olmadığını düşünüyorum. Verilen karar evrenseldir. AYM'nin oy birliğiyle verilmiş ve bütün üyelerinin katkılarıyla benim başkanlığımda yapılan toplantı sonucunda verilmiş bir karardır. Bu kararın sonucunda da bu tür duygusal bir takım refleksler olabilir. Biz bunları anlayışla karşılıyoruz" dedi.

Kılıç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Anayasada açıkça AYM'ye bireysel başvuru yapılmadan önce bütün hukuksal yolların tüketilmesini emreder. Bazı özel durumlar vardır ki gerek AYM gerekse AİHM bu sürecin bitmesini öngörmeyebilir beklemeyebilir. Bunlar gayet normaldir. Mesela sınırdışı edilmekte olan bir insanın sınırdayken mahkemeye başvurup karar istihsal etmesi uzun bir süreci gerektirir. Böyle bir durumda sonradan telafisi imkansız durumlarda AYM veya AİHM'e başvuruda bulunabilir. Bu konunun niteliğine göre kanun yollarının tüketilmeden bu davaların görüşülmesi yapılrı. Bu konuda ifade ve haber alma özgürlüğünü ilgilendirdiği durumda AYM telafisi imkansız zararların doğmasını engellemek için kanun yollarının tüketilmeden böyle bir uygulama yapabilğir. Burada kanun yolları tüketilmedi demek yanlış bir bilgilendirmedir. Süreci anlatmak istiyorum. Kurul toplanmadan böyle bir karar verildiği ve üyelere gönderileren karar istihsal edildiği haberleri çıktı.

'Anayasa Mahkemesi o kararı oy birliğiyle aldı'

AYM 25 Mart yani seçimden beş gün önce toplandı. Zannediyorum salı veya çarşamba saat 9 buçuktan 12'ye kadar bu konuyu bütün grubu toplamak suretiyle konu enine boyuna görüşüldü ve bu karar çıktı. Biz bu kararı verdikten sonra öğle arası dışarı çıktığımızda 15. idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini öğrendik. Bunun üzerine AYM kararını açıklamadı. İdare mahkmesinin kararı uygulamasını bir hafta veya daha fazla bekledik. 15. idare mahkemesinin verdiği kararın uygulanmaması sonucunda AYM aldığı kararı açıklamak zorunda kaldı. AYM'nin oy birliğiyle verilmiş ve bütün üyelerinin katkılarıyla benim başkanlığımda yapılan toplantı sonucunda verilmiş bir karardır. Yanlış değerlenedirmelere meydan verilmemeli.

Yerel seçimlerde 'şaibe' tartışması

YSK'nın ne karar vereceğini blimiyoruz. Bize bu konuda başvuru olursa değerlendiririz.
Geçen hafta sayın Gökçek bizimle görüşmek istedi. Biz de buyur ettik. Zaman zaman bu tür zamanlarda uygun zamanlarda bizi ziyaret eder. Gelir görüşürüz bunda herhangi bir mahzur yoktur.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı

Bu konuyu biz de izliyoruz. Basında çıkan haberlerle ilgili benim hiçbir düşüncem ve katkım yoktur. Benim dışımda benim haberim olmadan yapılan değerlendirmelerdir. Ben şu an AYM başkanıyım ve bu görevi yürütüyorum. Başka bir düşüncem yok.

Mahkeme kararlarının derhal uygulanması gerektiği yönünde hükümler var. Çıkan kararların derhal uygulanması hukuk devletine saygının gereğidir. AYM'nin Twitter ile ilgili verdiği karardan sonra idarenin derhal yerine getirmesinden duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim.

AYM'nin kararının gayri milli olduğu iddiası

Şunu söyleyim... Temel hak ve özgürlüklerle ilgili 2004 yılında Anayasa'da değişiklik yapıldı. 90. madde temel hak ve özgürlüklerle ilgili konularda eğer ulusal yasalarımızla uluslararası anlaşma ve sözleşmelerdeki hükümler arasında çatışma olursa uluslararası anlaşmaların esas alınması gerektiğini söyler. Eğer böyle bir çatışma varsa biz evrensel hukukun ilkelerini uygulayan bir kurumuz. Alınan kararların milliyetinin dininin ve mezhebinin olmadığını düşünüyorum. Bu kararlar evrenseldir. Temel hak ve özgürlükler evrenseldir. Şüphesiz ki bu görüşleri ileri sürenler ifade özgürlüğünü kullanmıştır saygıyla karşılıyorum.


Bir ülkede sistem çalışıyorsa endişe etmemek lazım. Şu anda çeşitli itirazlar ve yanlışlıklar olabilir ancak görünen o ki sistem çalışıyor kurumlar görevini yapıyor. Böyle bir durumda herhangi bir endişeye kapılmamak gerekir. Ülkemizde sistemler çalıştığı sürece endişe duymuyorum.

25 Aralık operasyonunda savcının talimatının yerine getirilmemesi

Ben bu konuların ayrıntısına girmek istemiyorum. Söylenecek çok şey olabilir. İçinde bulunduğumuz şartlar ve AYM başkanı olarak bunların detaylı değerlendirmesini ayaküstü yapmamın doğru olmadığına inanıyorum.