Dünya

Askere sendikalaşma yasağı, AİHM'de mahkum oldu

AİHM, askerlerin sendikalaşması için kurulan iki yapının kapatılması veya işlevsiz hale getirilmesi nedeniyle Fransa'yı mahkum etti

03 Ekim 2014 20:59

Fransa, askerlerin “Asker Hakları Savunma Derneği" (ADEFDROMIL) adıyla 2001’de kurduğu sendikanın baskıyla kapatılmasıyla ilgili dosyada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde “örgütlenme hakkını çiğnediği” gerekçesiyle mahkum oldu.

Fransa ile ilgili ikinci AİHM mahkumiyeti, askerlerin yurttaşlarla iletişimini geliştirmek için İnternet’ten başlattıkları “Jandarmalar ve Yurttaşlar” Forumu’ndan Mart 2008’de kurdukları derneğin yasaklanması nedeniyle verildi.

 

'Önemli kısıtlama dahi olabilir, yasaklama olmaz'

 

Erol Önderoğlu’nun Bianet’te yer alan haberine göre, 27 Mayıs 2008’de dönemin Jandarma Genel Komutanı, Savunma Kanunu’nun yasakladığı sendikal  faaliyetleri amaçladığı gerekçesiyle, derneğin başkan yardımcılığı yürüten ve bir jandarma birliğinin başındakiJean-Hughes Matelly’den dernekten istifa etmesi emrini verdi. Tüzüğünde değişikliğe zorlanan dernek üyelerinin hukuk mücadelesi 26 Şubat 2010’da Fransa Danıştay’ının itirazları reddetmesiyle son buldu.

AİHM, dün (2 Ekim) açıkladığı kararında, derneğin komutanlık emriyle feshe sürüklenmesini, “örgütlenme hakkının çiğnenmesi” ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesinin ihlali olarak değerlendirdi, ancak AİHM, sendikal faaliyetlere, ordu görevlerinin özelliğine uyumlu gerektirdiğinden, örgütlenme özgürlüğüne önemli sayılabilecek kısıtlamalar getirilebileceğini, sendikanın kapatılmasının ise Sözleşmenin ihlali olduğunu bildirdi