Gündem

16 Kurum'dan 17 Ekim Göçmenlerin Ulusötesi Mücadele Günü'nde yapılacak basın açıklamasına çağrı

14 Ekim 2020 16:13

16 Kurum, "Dünyanın dört bir yanında yüz binlerce kişi  sokaklara çıkarak mültecilerin ve göçmenlerin karşı karşıya  kaldığı, sömürü, ayrımcılık, ırkçılık, şiddete karşı, 'Sınırsız, Sınıfsız, Sürgünsüz, Sömürüsüz bir Dünya' talebini haykıracak" sözleriyle 17 Ekim, Göçmenlerin Ulusötesi Mücadele Günü'nde yapılacak basın açıklamasına katılım çağrısı yaptı.

Bu günün Tüürkiye'de sığınmacılara yönelik ırkçı saldırıların ve baskıların giderek arttığı bir döneme geldiğini belirten 16 kurum, "Neredeyse her gün gazetelerde, göçmenlerin ve mültecilerin ölüm haberleri yer alıyor.  Bu haberlerde, Türkiye’de yaşayan mültecilerin ve göçmenlerin işçi olarak çalıştıkları işyerlerinde en riskli, en tehlikeli işleri herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmadan yürütürken iş cinayetine kurban gittikleri veya sabah işe giderken, sınır dışı edilme korkusuyla polisten kaçarken bir polis kurşunuyla veya akşam işten döndüğünde yaşadığı mahallede bir ırkçı saldırı sonucu yaşamlarını yitirdiği yer alıyor" ifadelerini kullandı. Ortak açıklama şu şekilde devam etti:

"Düzen siyasetçileri, sorunların mesuliyetini göçmenlere ve mültecilere yüklüyor"

"Zaman zaman ise yakın zamanda Van’da olduğu gibi, herhangi bir yasal statüye sahip olamama nedeniyle tehlikeli yollarla yolculuk yapmak zorunda kalan göçmenler kitlesel olarak ölüme sürükleniyorlar. Çoğu zaman ise mültecilerin ve göçmenlerin yaşadığı baskılar haberlerde bile yer almıyor. Kadın ve LGBTİ+  göçmenlerin ise, göçmen oldukları için yaşadıkları cinsiyetçilik, ayrımcılık, sömürü ve karşı karşıya kaldıkları şiddet  daha da arttığı halde görünmez kılınıyor, üstü örtülüyor. Türkiye’de yaşayan milyonlarca göçmen ve mülteci, herhangi bir kalıcı yasal statüye sahip olmadıklarından sağlık, eğitim, barınma, çalışma gibi temel sosyal haklardan faydalanamıyor, kendi kaderlerine terk ediliyorlar. Düzen siyasetçileri ise tüm bu sorunları görmezden gelmekle kalmıyor, Türkiyeli işçilerin günlük hayatta yaşadıkları sorunların mesuliyetini göçmenlere ve mültecilere yükleyerek, göçmenlere yönelik ırkçılığı kışkırtmaktan geri durmuyorlar.

"Irkçılığa, baskılara, sömürüye karşı eşit haklarla birlikte yaşama talebimizi bir kez daha dile getireceğiz"

"Ancak maalesef bu sorunlar, Türkiye’ye özgü değil, bir çok ülkede göçmenler benzer sorunlarla karşı karşıya. Bu nedenle, bizler de bu Ulusötesi Eylem Gününde, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Slovenya, Makedonya, Yunanistan, Fas ve Lübnan’da sokağa çıkacak yüzbinlerle birlikte, öldüren sınır politikalarına, göçmenlere yönelik ırkçılığa, baskılara, sömürüye karşı eşit haklarla Birlikte Yaşama talebimizi bir kez daha dile getireceğiz.

Herkesi, Dünya’nın dört bir yanında sokaklarda “Sınırsız, Sınıfsız, Sürgünsüz, Sömürüsüz bir Dünya” talebini dile getiren göçmenlerin sesine sesimizi katmak için 17 Ekim 2020 – Cumartesi günü saat: 14.00’de Kadıköy Süreyya Operası önünde yapılacak açıklamamıza katılmaya davet ediyoruz."

Ortak açıklamayı yapan kurumlar şu şekilde:

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi

Başlangıç

Demokratik Bölgeler Partisi

EMEP

Göç Platformu

Halkların Köprüsü Derneği

HDK Göç ve Mülteciler Meclisi

HDP Göç ve Mülteciler Komisyonu

Hevi LGBTI Derneği

İHD İstanbul Şubesi

İşçi Demokrasisi Partisi

Mor Dayanışma Kadın Derneği

Özgürlük için Hukukçular Derneği

Polen Ekoloji

Sosyalist Demokrasi için Yeniyol

Yeşil Sol Mültecilerle Dayanışma Çalışma Grubu